Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Nehotični susret

U doba naviještanja evanđelja po Ivanu, o mrmljanju i prigovorima  nestrpljivoga naroda protiv Boga, putem kroz pustinju, netko mi iz prepune crkve dotaknu  rame. Okrenem se, uvjerena da mi netko poznati hoće reći da je tu, da mu je drago vidjeti me, da smo zajedno, da smo ispunili crkvu do posljednjega mjesta, da ljudi stoje i slušaju sv. misu i izvan crkve, pod čempresima, i u predvorju samostana Sv. Ante, ali oko mene ne bijaše nitko poznat.

Oprosti, jer ne vidjeh Tebe, Gospodine! Susreo si me za vrijeme evanđelja, podsjećajući me na mrmljanje i svagdašnje prigovore. Zanemario si moje slabosti i prišao mi,  naviknuo na praštanje. Kao da si dodirom htio reći: - Našao sam Te i doveo. Sa mnom sve možeš! Samo vjeruj! –

Hvala Ti za starenje, za neizmjerno vrijeme u kojemu mogu, u Tvojoj  radionici brusiti kamenčiće svoje naravi.

Šest dana poslije, uzvikujemo Hosana Sinu Davidovu  i bacamo masline i palme pred Tebe, klanjamo Ti se, dok na mladomu magaričinu ulaziš u Jeruzalem.
(U momu gradu, poslije sv.mise, na Cvjetnicu, podigoše se helikopteri, snimajući sajam jahtâ na obali, nisko nadlijećući grad i bukom nadglašavajući brecanje bumbala sa zvonika Sv. Dujma, koji je najavio početak ure klanjanja. Nu, grančice maslina u rukama ljudi govore da je Cvjetnica u nama i da se ona ne da nadglasati. U Svetomu gradu nije bio sajam. Bilo je nešto slično. Nu, kamere i TV izvjestitelji ipak su dali prednost prizoru s maslinovim grančicama u rukama naroda koji je išao prema crkvi).

 O Tebi se već čuju suprotstavljeni glasi. Neki kažu da si Ti Isus, Sin Oca koji te posla. Drugi ne vjeruju. Jedni se boje vlasti pa šapću o Tebi. Oni, kojima si pomogao, svjedoče. Možda i zapamte dobro koje si im učinio, ali mrmljanje će ubrzo zamijeniti svečani doček, mrmljanje do glasne osude i urnebesnoga  Raspni ga!  Potvaranjem i psostima, pljuvanjem Tvoga svetoga lica, odabrat ćemo Barabu. Ne će pomoći nikakvo izjašnjivanje a ni 82 % ni 90% postotak vjernika. Svi ćemo se razbježati. Ne će nas biti! Na putu muke ostat će Marija, Ivan, Magdalena i Šimun, koji će Ti pridržati križ, Veronika, s otisnutom slikom, izmučena Ti lica, na rupcu.

Svi u mišjim rupama, ustrašeni.

A Ti za takve i za mene, uzlaziš na Golgoti i ondje se predati. Za Judu i Pilata – isto!
Samo tražiš srce raskajano a nudiš, daješ sve, sebe, život vječni.
Pa, kako da Te ne ljubim, Isuse!

Image


Treći si dan uskrsnuo od mrtvih. čuđenje i radost Tvoje Majke i učenika bilo je neizrecivo.
Osmi dan, kada si se pokazao pred apostolima, među njima je bio i Toma.

Dok su vrata bila zatvorena, dođe Isus, stade pred njih i reče im: 'Mir vama!' Zatim reče Tomi: 'Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!' 'Gospodin moj i Bog moj!' - izjavi Toma. Isus mu reče: 'Jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli’ . (Iv 20, 24-29)

Vjerujem da je Bog Otac, Sin i Duh Sveti jedina i glavna vijest od svih događaja na naslovnicama, tiskovinama, jedina istina, razlog postojanja, mjesto učenja i rasta, jedina ljubav, koja se predaje za mene, bez ostatka, jedini sud i mjera, koja će, na kraju moga puta odrediti moje mjesto.
Njegovo je uskrsnuće i moj život vječni!

Sretan i blagoslovljen Uskrs želi Vam

Image

 

 Image

Korizmom hodeći,
sama sa sobom,
u sebi protiveći se,
pustinjom pravi put tražeći,
izvor žeđajući,
u ustima pijesak držeći,
pod nebom otkrita,
Bogu znana,
ja grješnica,
jadni crv,
umišljeni,
žulje drugima skrivih,
dobra zaboravih,
začudom se čudim,
vrijeme prosuto,
podcijenjeno,
škrto,
sebeljubno.
Što zaslužih,
koliko puta četrdeset dana pustinje,
koliko do muke,
do krvavoga znoja,
u Getsemaniju,
moga Otkupitelja?
Ja u mnoštvu koje pljuje,
psuje,
trsku mu dajem,

Image

krunu trnovu na glavu mu stavljam,
ja nepopravljivi stvor:
- Raspni ga! - vičem
i pratim ga s križem;
čudim se Šimunu,
Veronici se smijem,
majci njegovoj, Ivanu,
Magdaleni,
ne sluteći da će ova patnja,
križ koji čeka na kraju puta
Kalvarije i posljedni uzdah: svršeno je!,
biti radi mene
i grijeha svijeta,
radi svega zla,
svakoga doba,
svakojakih boja,
nečisti, koja se ne čisti,
koja se slaže u glibu.
Bože!
Mogu li još jednom pokušati?
Molim Te za još jednu prigodu.
Sve priznajem.
Moje se ništa kaje,
hoće biti, promijeniti, popraviti,
hoće za Tobom,
hoće Ti obrisati izranjeno lice,
smirnom Ti pomazati izmučeno tijelo.
Dopusti da ostanem budna uz Tebe,
u Getsemanskomu vrtu,
kada svi zaspu,
da budem Tvoj bližnji,
na križnomu putu,
da sjednem do Tvoga groba i okajana,
treći dan,
budem dostojna pjevati:
Uskrsnu Isus doista,
u vjeri, tvojim ranama ojačana,
grleći drvo križa,
s kojim ću,
sigurno doploviti,
na drugu stranu rijeke,
ako bude Tvoja volja.


13.ožujka 2006. 

 

Dobro jutro, Isuse!

Image

Molim Te, učini ovaj dan plemenitim.

Ukloni iz mene mrmljanje i traženje tuđih pogrješaka.

Oplemeni me zauzetošću s malim i običnim stvarima.

Kada dođem među svoje, obdari me obiljem dobrih djela za njihovo vrijeme,
odagnaj od mene primjedbe i suvišne savjete. Pomozi, da im primjerom pokažem što želim da slijede i žive.

Daj da u telefonskim pozivima onih koji traže utjehu budem nadahnuta Tvojom dobrotom, strpljiva i darežljiva. Izbriši iz mojih riječi oholost, da u očajnikovu srcu ne ostavim gorčinu.

Kada sam s ljudima, spriječi u meni hvastanje.
Drugomu treba moj osmijeh i dobra volja.

Neka se u meni nikada ne utrne suosjećaj za one koji ga očekuju.
A, tko ga ne očekuje?

Kada dođem među stare znance i prijatelje, daj mi obzira i ljubavi da se poklonim njihovu radu i žrtvi za bolesne.

U susretima s neznancima, daruj mi pravu riječ – mir ljekoviti.

Ako mi daruješ vrijeme, pa se vratim, daj mi zahvaljivati za sve zlo što si otklonio od mene, samo za jedan dan, što si me nahranio.

17. travnja 2006.