Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Spliska zapadna riva

Ajmo ća vidit ća se to dogodilo, ajmo vidit koliko to kantuni jema ovi ludi grad. Sve se pomišalo, pametni se pravidu ludi i ludin ostavjadu mista da se pokažijedu, jerbo oni to znadu boje.

Najprin, puno i govori, svak za se i svoj tobolac, pa mi se pari, da bi boje bilo da držidu kuco.

Niki se cukun dositija, pa muči. More bit čovik misli da višje nima ća za reć. Sve je to u dlaku isto.

Mogli bi do vičnosti brojit kantune meju sebon, svaki je oštar ka mač – u dušu te rani. A kako ne će, kad si i ti čovik s ovega tleja.

I ja bi volila da svi umuknu, pa ako ko misli da zna čagod ća drugi ne zna, neka pokaže, neka mu se ondac prižentaju i drugi, ma prez beside i neka radu. Neka to pokažedu svitu pa in ne će tribat pusti banci, ni posteri, ni litrati od dva metra, ni skupjanje potpisa po kantunima o grada. Nima te makinje na svitu koja će uvećat ono čega nima.

Priča mi dobra prijatejica, kako se sića siromašnega ditinstva, punega dice. Dok je prolazila s materon kroz selo, na zemji je vidila jednu jaglu, sagnila se, vazela je i pokazala materi koja je omar rekla: To ni naše, vrati di si našla, to je nikor izgubija pa će nać, kad bude prolazija. I ona je poslušala mater i zapametila za cili život tu jaglu.

A sad bi otila reć besidu o drugovačijima, o lupežin.To je čovik ća krede, koji ne more prez tega živit. Prin je to bija odrpani, bosi mulac koji bi ti utira ruku u žep oli boršin, ukreja takvin i pobiga, a danas je to čovik na dajinski, javja se, priti, govori koliko će ti vazest, napada lupeža onega prin sebe, jerbo mora ukrest i dil koji je on zaudobija, oli ni prispija lambrit. I tako se odozgar do doli - zovedu to vertikala -, krede i bere ća je još ostalo. Svak u svoje vrime, fala Bogu. Ondac vidin i njiove gušte, ća ko voli, ća mu najviše triba, ća fali, za čin žudi: Od kuće do tonobila, umjetnina, glisera, kuća u inozemstvima, europama. A di' š moj čovik, kad se podno Medvidnice tle počelo klizat, vidikovci se nakosili ka toranj u Pisi. Nekretnine u zemji buže otvaradu.

Pari se, ka da te stislo u prsin od sve te nevoje. I ne mo' š nikoga napast ni tužit, nikoga na Katalinića brig poslat, jerbo su sve to naši lupeži, svisni, pravi, poznat svit. Ni triba Interpol ni tiralice, svi su tu okolo nas, smijedu se i zabavjadu nas. Ma pari mi se, da nima višje mista u remetincima.

Onome gulanferu će smanjit kaznu jerbo prez njega ne moremo izać iz krize. On bi, ka radija za opće društveno dobro. Ajme, ća su ovo dobro izventali! Ako je tako, ja bi mu omar dala da minja pelene staren svitu u domu, da se osvisti i vidi kako i di život završava. U pelenican, lupežu moj, ne na Cipru ni Divićanskin otocin i po tujen svitu.

Ko bi se sad moga pametno štivat? Na koju bandu? Ko je pravi? Ko laže? Ko podmeće? Ajme meni, a ća bi bilo da se srušija koji komad zemje, ulega, propa, buža da se napravila na putu prema Banovini, da je ne daj Bože, progucala Poglavarstvo. Ća bi bidni mi? Ko bi nan pomoga, spasija nas o nevoje?

Ondac mi dojde upamet oni ća, ne da muči, vengo ne zna govorit, ne zna ništa, (ne virujen, to je samo zal jazik), ne gre na sastanke oli se u po šedute zaželi vidit sina pa gre ća. To će reć pravi ćaća!

Vasko Lipovac: Biciklisti

Uspija je s Božjon pomoći i pomoću svi nas pučana napravit zapadnu rivu. Ne svojin pinezima, ma tu je, vaja priznat, uz naš i njegov milodar. Ća se triba jidit na čovika koji ne zna govorit. Mutavi, Bože prosti, govoridu na mote i mora bit da oko sebe jema taki svit koji poznaje ti jazik i razumija je kad i ća kome triba napravit. I ni moglo boje ispast.

Vasko Lipovac: Biciklisti

Beside o predizbornom triku i vlaškoj furbariji ne ću čut: Čula san ka dite, da su uvik bile tri glavne furbarije: vlaška, braška i udbaška. I ća ćemo sad prominit tote? Nek svak izabere onu koja mu se pari najbližja, onako – domaća.

Mene čudi, kako nikor ne pita ko je projektira ovu lipu zapadnu rivu, koji je arkitekta tako lipo štiva u naš zapušteni grad, pa da ga vidimo, da mu zafalimo, kako Bog zapovida. Ma o njemu njanci beside.

Najdražji su mi oni ća su se najidili i nisu došli na otvaranje nove rive, pa su ostali za dišpet sidit na Matejušku i brontulavat. Ma vidi ti đeložije.

Gušta čovik vidit mlađariju, dicu na bickletan, dvokolican, svit na šentadama, šetače. Široko, nikome tisno, bili kamen tek oće reć, kako bi bila lipa glavna riva da ni bilo veli čarobnjakov.

Odavna san ostavila điradu do Zvončaca, ma ova me zapadna riva potegla u jednen danu dva puta u vižite, pa san je i jučer jopet ponovila i odit ću dok bude force.

Svitu moj, ća je lipo fermat se meju kamenin pločan i proštit imena naši olimpijaca; srce ti bati o sriće.

Ko je - da je ovo napravija, junak oliti junaci, triba in dat da potegnu cimu prema Ambasadoru, i napravidu ća se mora napravit, jerbo je ovo dugovična sramota grada.

Ambasador na čekanju!

Nisan zaudobila otel Marjan. Umuknimo, dosta je bilo besid, rukan se radi. Da Bog, pa i bude tako!

Vraćamo se nazad i kako ostavjamo novu rivu, ka da se vraćamo u dišperacjun, omar ti fali ona bilina, svitlost.

A ono najlipje je neprigledna kolona svita, koja ti arivaje u susret, mladosti inamorane, ća gre prema novoj rivi di smo in ostavili prazne šentade.

Guštaj Splite!

27.04.2013.