Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Virujte, jema je...
Image


čudin se, sve mi je težje razoputit ča je to u svitu i ča se sa sviton događa. I prin je bilo vrimena kad bi svit svašta radija, kad bi stari na šentadi govorili da je sve to od obisti i da ćemo platit buletu. I more bit da je plaćamo?

Kako je – da je, ni dobro. Niko jutro me iz sna probudi šaketavanje po caklu o' butige. Ferma se čovik sa strijačen na glavi, pa udri. Prvi se javija susid Ive i zabeštima do nebesa, a ondac se snagator pripa i pobiga.
Bog zna ča mu se dogodilo, more bit mislija da su mu to vrata o' kuće pa i' žena zak'jučala i ne da mu ulist unutra?

Kad je došlo vrime i otvorile se butige, kad su se ispile kavice i popušili prvi španjuleti, kad su prošli i susreli se svi jubiteji o' pas i ispričali ča je novega u pasjen životu, dok su se svi oni okolo pišili i kakili, dok su nan prid portun fikali kartu s kojon su pokrili ča nikon ni drago vidit, počele su štorije, smijada i zafrkancije. Svak prid svojon butigon.

Ondac je ariva još jedan kompravende i zagropa pasa za vrata o' butige, a jubimac je laja na svakega ko mu ni bija po vo'ji. Kako ne će, ulica tisna, a jubimac ka tovarčić i moraš se taknit. Bome se nalaja. Parilo je, ka da laje cila ulica.

Ma, kad se Perici diga živac, vazela je potić, ne znan čega, i kroz ponistru polila jubimca i za sebon potegla koltrinu.
Judi moji, u ulici je nasta pravi, pravcati pakal. Omar policjoti, omar istraga, oklen je poliven jubimac, s koje ponistre, brže ga povonjaj da ni vručin mlikon ol' u'jen poliven? I čapala ženska pasa, prigledaje ga, vonja ga, najskoli mu prigleda i rep, gleda ga u joči, da se ni prominija o' stresa…
Inšoma, naša se prikršite'j, a ča je bilo iza vrat, to se ni moglo doznat. Jol' čagod pomogla stranačka pripadnost – ne znan, ma znan da je ulica finalmente umukla. To bi značilo da je oštećena stranka kuntenta.
Danas pas ni doša, ni bija zavezan. More bit se ofendija, pa ni čeka petak za poć na vikendicu.

Ma jeman reć još jednu. Ne' š nikad vidit da se nikor ferma s nikin koga ne poznaje. Fala Bogu, ne pozna ga, ne zna mu ni ime ni bezime i ča ga jema fermavat. Ma, kad jemate jubimca, oni su, ne samo pasi, vengo i vaši ambasadori, oni vas povežiju sa sviton, oni vas upoznajedu, predstav'jadu.  Jučer su se tako nji' , ni manje ni višje, vengo četiri gospoje s istin brojen jubimaca, fermale usrid ulice. Ne poznajedu se. Ma jedan crni jubimac, kojeg i ja vidin svaki dan, jema sad oko vrata ka niki plastični kolet. Mislila san da je bidan slomija vrat. Ma ove ča su se baš sad upoznale pitaju jubite'jicu, ča mu je to oko vrata? Odgovori ona da jubimac jema tu niku otvorenu ranu, pa mu je dotur da plastično kolo oko vrata da se ne grata i ne proširi ranu. Vidiš ti, koja je to jubav, koja pažnja, ča sve ne ćemo učinit za pasa? I tako će se one jopet i sutra fermat jer i' je pas poveza, pa jemaju o čen pripovidat. Tako pasi jačaju naše 'judske veze.

Ondac se sitin, kako je jedan pametni čovik reka, kako ne mo' š stat u ulicu i vidit ča se događa, da si ka slipac, drugi ti govori ča je vanka, ča ti je da'je od nosa. Ovako vidiš jedva kantun od ulice. Ma kad bi se popeja na teracu o kuće, već bi vidija bo'je, na kampanil o' svetoga Duje, ča ćemo poć govoriti, a kad bi joščec poletija reoplanon vidija bi sve, parilo bi ti se, da je cili grad, cili svit pod tebon. I vidija bi i zna bi pinku višje.

Ovako ti uvik nikor drugi pripovida ča je i kako je, prosipje ti mrvice, a ti kvocaš, ne tribaš razbijat glavu, njanci je dignit. Popiješ sve ča čuješ, po komen sad tuču, ča su jopet izventali i ulizaš ravnopravno u đir od ulice i pratiš pravo spli'sko lito. Na tleju, prizemno. Šporko.

A di je Dobro, di se ono sakrilo, nikor ga ne pripoznaje…?
Nima prez sirene, rivolveri, droge, bibite, prez čakula, izventavanja - nima dinamike, ča će nan… ne' š ti Dobro?!

A smisal? ča će nan, pa da nas baci u boleščinu. Bo'je je ne znat ništa.

A ondac san s Malon sila na šentadu i rekla jon da bi ja isto štivala rojendan od Nikoline, Pavinu neputu i je'nu mladu dotorešu na moju stranicu. 

Moran i moran, jerbo je ovod vela kaljuža u kojon ćemo se svi utopit, ako nas Dobro zaudobi. Jer, svitu moj, jema puno dobrega, virujte mi, ali su ovi ovod iz ulice moje i vaše rekli, da to ni dobro, da je dobro ono ča oni radu, a ne radu ništa, a ono ča radu ni dobro i nima ploda. I ča ćemo sad?
 
Image 
 
Naša je Nikolina arivala iz Amerike di je živila s mužen. Nisu donili nikakvo boga'stvo. On je piva po lokaliman i zabav'ja svit, a ona je uzgajala cviće. Zaradija je penšjun od 100 dolara! Vratili su se u svoju kuću u kojoj se zidovi rastav'jadu od starosti. Od butige koja je šoto prima najam i to je dobro. Ašištila ih je mlada ženskica, udata i mater dvoje dice. Muž je brzo umra i Nikolina je ostala sama. I ona je obolila i niko vrime bila vezana za poste'ju. Ma njezina Mare je i da'je dolazila, vridno i virno sve služila i pomagala, a Nikolina to ni zaudobila. Prin nikoliko godišć, kad je muž ostavija Maru i dicu, Nikolina pozove Maru, zafali joj za sve godine virnosti i pozove je s dicon u svoj stan. Najskoli pozove advokata i sve svoje pripiše na Maru.

I ove godine, s buketon ljiljana i čoviče ne jidi se, uputili smo se Mala i ja u čestitke. Svitu moj lipote, čistoće, pitarića, kužine, sve obnov'jeno, piturano… Morale smo sist, pojist slatko ča ga je Mare pripremila po Nikolininoj riceti, poslin i sladoled, pa i zapivat. Nikolina obućena u tanku vešticu, čista, uredno ošišane kosice, podrezanih noktiju, s kolajnom oko vrata, rećinan… ma ka pupa, smije se i šaje po'jupce svojoj Mari i neprestano je pita, koliko smo ono godin zajedno, koliko traje ova naša jubav, reci in, nek čuju. Marina dica prin vengo izajdu iz kuće, javidu se Nikolini i reću joj di gredu, pozdravu je, a Nikolina gušta.

Pa recite svitu moj, je li ovo Dobro koje nan fali, je li Mara pošteno zaslužila toliku jubav i nagradu koju jon daje i ostav'ja Nikolina?

Ma jema Dobra, pa san odlučila pobić iz ulice, 'dignit se pinku u arju', pa ozgar, oklen se bo'je vidi bacit joko na život i prostore iz koji' svit višje ne izlazi ma uvik jema nikor ko dolazi i uliza pružit ruku i rič, pinku se fermat i ubit dugo vrime.
Kod našeg slipeg udovca Pave, to je vrime još du'je. U vrimenu još dvi godine do stotega rojendana, Pave misli o svojen rojstvu, koje još osta, koga višje nima. Kad Pave reče neput ol' neputa, mi uvik mislimo da je to nikor mlad. Kad ono tamo, prin dvi-tri godine umra je neput od osandeset godišć i višje, baš kad se Pave sitija da bi moga pomoć i poslat mu malo pinez koje još ima spremjeno. Ove godine sitija se nepute, a ona jema ni manje-ni višje vengo osandeset i jednu. Bolesna ona, bolesno troje dice sve jopet starije od pedeset, prez plaće, penzije, pomoći. Pokojni je umra od pića, živi se nikako.
Pave je odija u crikvu, danas moli u kući. Neputa i njeni nisu od Boga, tako govoridu, ma isto su more bit, pinku povirovali u Njegovu providencu, kad su vidili pineze ča in je posla barba Pave.
Tribalo je opunomočit Malu, pa su se Pave i Mala dogovorili da bi bilo najpametnije da Mala otputuje tamo blizu Zadra odnit pineze, jerbo će, jol' pošta, jol' banka vazest proviziju, a to ne bi bilo dobro. Sve je Mala pripremila, i kartu koju će neputa proštit i potpisat da je i kad je i koliko je pinez primila, da to more spremit u Pavino 'fanincijsko poslovanje' . Partila je Mala, na autobusu je dočekala neputa-staričica i pozvala je da dojde vidit di su, di žividu. Ajme meni, jada, ajme žalosti. Svi betežni, priča Mala. Neputa sve ašišti, a ona sad mora ličit svoju grubu boleščinu.

ča je u ovemu Dobro? Dobar je barba Pave, koji svoje dane promiš'ja ča i kome još more pomoć. Ma, kako je samo pogodija, ponav'ja Mala. Vidiš, oni se nikad nisu jav'jali, ni pitali a i ne mogu, nemaju ništa. Ka da se sva nevo'ja skupila u toj fameji na gomilu.
Ne viruju, pa more bit kad su vidili Malu s pinezin da su povirovali u mirakul, a ča je to ako ne jubav!? Barba Pavina jubav po rukan Anđela.

Neputa je dobila uputnicu za Split, za u Šumicu. Javit će se Maloj pa će je ona odvest kod barba Pave. Nek se još jedanput vidu poslin toliko vrimena i izjubidu: barba Pave i njegova neputa.

Ovi Bog neprestano izmiš'ja kako doć, kako se prižentat, a mi, ka tukci ča kjucadu samo po svojoj kaleti, ne vidimo da'je od nosa, ne pripoznajemo Ga.

Marjeta ni u veloj starosti, ali je od mlajih dana u posteji. Sama, sa sinon narkomanon koji je u prežunu radi dilanja. Ka i kod drugih i kod Marjete svaki dan dolazidu vridne ruke uredit je i naranit, pospremit oko nje. U ovim vručin danin je težje i ne more bit da nima ko doć. I uvik je sve, kako triba.

Ma ovde triba dodat još jednu. Tražeć pomoć za njegu Marjete u dane vikenda, to će reć: za subotu i nediju navecer, Maloj se u telefonskon razgovoru ponudi mlada dotoreša i reče: JA ćU! Mala se inkanta i reče, nisan vas razumila, ča ste rekli da ćete Vi, sigurno niste dobro čuli, ča mi triba, pa ponovi, draga, meni triba jedna sestrica za njegu naše Marjete, subotom i nedijon navečer, drugo je sve pokriveno. Ma dotoresa jopet odgovori, jesan, razumila san dobro, to ću ja radit! Osvisti se Mala i pita kako?, a dotoreša odgovori: Lipo, Sve na veću slavu Božju!

Priča mi Mala, je, napravi ova dotoreša puno dobrega svojin pacijentiman, ne pari običan čovik. Jema takvih, samo svit ne zna. Ne mo' š radit i govorit.

Vidite li svitu moj, kako je Dobrota i Jubav za čovika postala neobična, ritka, ka da je nima.?
A nije tako.
Jema je i to svudir oko nas. I oću je pripovidat i slavit ću je, jer je od Boga!

Virujte, jema je, samo ovod ni na cini!

11. srpnja 2009.god.
 
Image