Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Besida

Ka da se fermala besida, da se potrošila, stanjala, pritrujena, ka da je nima višje, umukla da je. Ne služi, ne triba. Kad je izjustin, pari mi se da pričan sa cilin sviton, i bilo bi mi puno žaj kad je nikor ne bi čuja, pa doda koju, da malo pripovidamo onako, ka judi.

Ostala je samo gruba besida, teški piz, besida priteća, ća višje ne govori vengo laje, zapovida, besida ća naređije i plaši, ća ne daje vengo traži i vazimje, krede.

Na svaken kantunu  naslonjene stare prijatejice laž i privara.

Pošten svit je umuka – besida s njin. Nima i.

Zaklopin za sebon vrata o kamare i zafalin Bogu ća me je vratija na misto, di  besida jopet more oživit i vrime postat blagoslovjeno, mirno, pitomo.

*****

Kad bi me nikor pita koja se danas rič najviše spominje, omar bi odgovorila: Lupeština! Gruba rič se nakotila i pokrila cili svit. More sirotinja arleukat, koliko je voja, ma nima pomoći.

Ponistre istine zakrakunate. Kauboji s televizije pucaju u prazno, u fojima pokažijedu mišice pa uzalud svi trudi poštenega svita. Koja skula o života! Ća je ovo? Ća nan se dogodilo?

Ma ne krede se samo na veliko, vengo i na malo, najmanje.

Ovako me jučer uči taksist. Gospojo moja, je li vidite ovo, i pokažije mi na taksimetar koji, vidi sad, stoji gori visoko, a ne doli, di ga obično gledamo, ispod radija, di se u vožnji svaku malo primišća minjač brzina. Doveza me i ni ukjučija taksimetar, vengo govori neka ja rećen koliko košta. I rećen mu, kako kod koga, od 30 do 34 kunice.
E, kaže on meni i ukjuči taksimetar. Vidite start i 18 kunic, a kad u vožnji udren prston ovde desno, omar doda 2,5 kunice, pa ondac poslin malo vrimena jopet i jopet plus 2,5 kunice. Eto na, moja gospojo, tako vam mi kredemo malo po malo. Vaš put košta 30 kunic i ne dajite in višje, a ja mu onda za ovu istinu dan pinku dobre ruke. A ondac, danas jopet jedan taksist i jopet pošten. Bravo! Ća je – je, triba reć.

Ma potla tega dojde i oni, ća ka da svira po taksimetru, ma proprio virtuoz  i reče 35 kunic. On tako lipo i s toliko mota krede da me je očara. Zato san odlučila dat in za Božić ovu kartu. Nikima će bit drago, a drugi nek se sramuju.

Ma, kako se to čovik pokvari, kako to počne, di mu je straj Božji, di odgoj, ćaća-mater. Joli se triba dogodit velika dižgracija, zadrmat ovu nesriknju balotu zemajsku, poplavit je, pa ako ko ostane, da počne sve ispočetka, lipo i pošteno. Oli svi gremo  put susvita?

*****

Slušan prin dva dana neputa i ne virujen da je doša s ovega svita. Najprin, miran, lipo pripovida o radu kojega jema i nima, ma za umitnike je uvik bilo tako. Išempjala san se kad san čula da nima televizor, da ne sluša noticije, da ga ne zanima politika, da nikad ne bi moga bit aktivist, da ne čita nikakve novine, a na internetu je u poslu koji mu triba, kojega radi i od kojega živi. On govori, da je i njemu ka svaken čoviku Bog da nike talente i da se on trudi da i razvije i na njiman radi, pa kad bi domovini Rvackoj triba pomoć da bi to učinija na najboji način svojin radon. Oće reć – radi ono ća znaš, radi dobro!

Pripovida mi, vozi se buson za Split. Prid njin sidi čovik i razvija u rukan novinu 24 sata. I svaki put kad oće pogledat pinku prirode kroz ponistru isprid nosa mu „urliču“ naslovi užasa. Mir mi razbilo toliko zla, pa pitan, kome to triba, ko to oće, zašto, ća misli ovi koji je ovo nota, ća čeka ovi drugi koji je proštija, ća ćedu s tin, di? Jedino širit straj, prinosit ga  i onda to ne more bit besida – to je pravi pakal na zemji. I ka da su mediji vazeli svak svoj dil pa udri, ko će gore. Jemaš prav, dite moje.

Žaj mi je da su mi ukreli toliko vrimena, da su me toliko puta privarili i ovi i oni, a pravu besidu pokopali. Sad jemamo zabavne programe i dičinje igre o politike i EU, a vridnosti i bisere fameja,  braniteja živih i onih šoto zemjanih humaka, nestalih i samlivenih bagerima ća se još nalazidu, sakrijemo i mučimo slobodu Rvacke.

Vlast minja povist pa će nan dicu slat priko granice da od agresora naučidu istinu. Oli ni jeftinije da i to pouči šjor Pusić u srcu Zagreba?

Ma ni triba višje ni da radu – sad to činidu oni kojima su sve potpisali, a ovi ovde su pravi višak svake snage, a o radnoj ća triba govorit!

Žaj mi je one koji vridno i pošteno pratidu, notaju cilu ovu agoniju Rvacke, javjadu se, pišedu, koje slušamo na radiju – jude koji dišedu za Rvacku, u koju su sve ća jemadu uložili, koji će  s njon na srcu i partit i volila bi vidit kako su uspili toliko brdo jubavi prinit na svoju dicu i ostavit in Rvacku u dotu.

****
I sad ni triba plakat i sakrit se. Vrime je o Božića, Isus dolazi, jedini Spasitej. Počnimo ispočetka, nacrtajmo na kartu male jasle i Isusa na slamici, Mariju i Josipa, okolo njih ovčice, tovara, kravicu koji disanjen svojin griju Novorođenče. Nacrtajmo pinku daje, kako iz daleka dolazidu i Tri Kraja, zapivajmo šoto voće.

Ni triba veli posićeni bor, ni baluni, ni vilina kosica, ni prskalice. Fermajmo se prid crtežon, poklonimo se i naučimo saginjat kolina prid životon. Ni darovi zamotani ispod bora ne tribaju. Nima se i nima nas višje. Tribimo se, uža bi reć otac. Vazmimo i svih u molitvu, izrecimo besidu koju su nas naučili i proslavimo rođenje i dolazak Isusov koji je ariva, kako pisma piva …radi puka svog. Dočekajmo Ga u miru – naš jedini Ustav, jedina pravica, vična istina. Jubav odozgor.

Za ovi Božić šajen daje po svitu Malega Isusa kojega san dobila od drage osobe. Uz njega je na  smotuljku pergamena puno lipi besida, puno istine i pari mi se to najlipji dar ća van sviman mogu podilit.

Sritan Van i blagoslovjen Božić! Vaša md

Split, 22. prosinca 2013.

 

Leptir

Jednog dana, pojavio se maleni otvor na čahuri.
Čovjek je sjedio i gledao kako se leptir nekoliko sati muči da
di izvukao svoje slabašno tijelo kroz taj maleni otvor.

Onda je leptir stao.
Činilo se da ne može dalje.
Zato je čovjek odlučio pomoći leptiru:
uzeo je škare i razrezao čahuru.
Leptir je s lakoćom izašao.
Ali je imao krhko tijelo i smežurana krila.

Čovjek je nastavio promatrati leptira, očekujući da će se
svakog trenutka krila otvoriti, povećati i raširiti
kako bi podržala leptirovo tijelo i osnažila ga.

Međutim ništa se nije dogodilo!
Leptir je cijeli svoj život proveo puzeći okolo sa slabašnim
tijelom i nerazvijenim krilima. Nikada nije poletio.

Čovjek unatoč svojoj ljubaznosti i dobrim namjerama, nije
razumio da je poteškoće kroz koje je leptir morao proći,
izlazeći iz čahure, osmislio Bog, kako bi krv iz tijela leptira
potekla u krila i kad se oslobodi čahure da bude spreman letjeti.

Ponekad su poteškoće upravo ono što trebamo u
životu. Kad bi nas Bog oslobodio od svih prepreka,
osakatio bi nas. Nikad ne bi postali onoliko snažni koliko
možemo biti. nikad ne bi mogli letjeti.

Tražio sam Snagu...
I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile.
Tražio sam mudrost...
I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo riješiti.
Tražio sam Bogatstvo...
I Bog mi je dao Mozak i Tijelo da mogu raditi.
Tražio sam Hrabrost...
I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo svladati.
Tražio sam Ljubav...
I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.
Tražio sam Usluge...
I Bog mi je dao prilike.
Nisam dobio ništa od onog što sam tražio...
Ali dobio sam sve što mi je trebalo.