Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Život i njegova skula

Image

Nedija je. Upeka je zvizdan. Po Gundulićevon mo'š odit ka po Pjaci. Nima te ko ni satrat.
I u crikvi nas je manje. Lito je. Svit je iša kući. Ka da se i jazik raselija. Na ulici slušan nike tujinske riči.
Na školan su zatvorene ponistre. Ne čuje se balun. Nima ni dice.
Samo je u cablin osta šušur. Cvrčci cvrče.
Na tleju, raskidani foj iz libra. To je sinjal da višje nima škole i da su naša dičica sve lipo spremila.
Ma, isto je pinku drugovačije kad ji nima. Ka da su sa sebon odnili i dil moje force, a to oće reć i bokun zdravja.
ča je ostalo?
Ja sebi nisan nikor.
 
Image
 
Vrime trče.
Pitan je ča je od onega Dida ča je osta čuvat kuću dok se njegovi ne vratidu iz vikendice.
Doša je sin dogovorit plaću za pomoć koju će Did dobivat. Počeja se nagađat. Zna on da nima tu ni višje ni nižje, pa sve izventaje i miri triba li Didu morebit pinku manja briga i ašištenca, oli, morebit, samo obid… Dvi ijade je mlogo dat za Dida. Oštja! ča ću? Kako ću?
Od te je vele fameje doputovala jedna neputa. čula je Didine jade i obećala ga odvest u Zagoru, u njegovo rojeno misto. Tamo jema još živi' koji ga poznajedu. Ima i di stat. Ko će mu pomagat, čuvat ga? Morebit da će ga nikor i privatit za penšjun?
Ma, dogodila se vele smišna stvar, da sve triba  pitat sina komu je Did težak, komu smeta, koji ne zna ča bi i di bi s njin. On će odlučit.
ča će pritegnit na tezuji: Didin penšjun oli Didina žeja?
Niki dan se Did rasplaka i žalija se na nevistu da grubo postupa s njin. Odredila mu je čašu, pjat, žlicu, nož i perun. Ništa drugo ne smi taknit. More pinku stat na nogan ma nidir se ne smi naslonit, ništa čapat, a sidit smi samo na katrigi, koja je za nj određena.  S njin nikor ne govori.
Nevista je bisna. Uvik mu botunaje da jon je pokvarija ćer, naučija je Boga molit i da gre u crikvu. To mu ne more oprostit.
Inšoma, Did bi se spasija da mu je izać iz ove buže. Ma, ne more nikor ništa dok se sin ne vrati. Tako ti je to, Dide moj, vaja čekat sinovu za'nju.
Zato se švogaj, dok nima nikoga. Šapji i čakulaj sa ženskican, ča te ašište i rane, dok te jema ko slušat. Morebit da ćedu bit boji kad se vratidu iz turizma? Morebit da će višje pinez učinit divertimenat i da će to pinku napuvat jubav koja je ižvampila?

Nova sestrica ne more o' čuda. ča je ovo? Di god dojden, ka da se fameja pokarala, rastavila. U jednon se piše teštamenat, pa su svi zabili nos u pod, ako ko reče koju, omar svi skočidu.
U drugoj se fameji pokarala dica. Sin koji je prvi ariva skupija je čačin potpis i napravija ča mu je tribalo. Kad je triba platit račun, reka je da čača jema i da on ne triba ništa nadodavat. A kuća, stan, dućan, zemja…, a ča ćemo poć govorit? Sve je to čača ostavija.
Kad je čača sta slabo i kad je parilo je da je ultimo, doputovala su dica. Prvi je ariva ovi sin i umisto da je najprin doša vidit i pozdravit čaču, on je omar iša na grobje platit sprovod. Onde su mu se čudili i rekli: - ča bi vi otili platit, kad mi nimamo notano da van je čača umra? ča van je? Falili ste. Vidite da ga nima!? -
Je, na grobju jemaju prav. čača je još živ.
Živ je i dûg za obid i pomoć koju čača prima. Sin po susidin javja da čača more sam platit. Ne odazivje se i nigdi ga nima. Sakrija se.
On će jopet na grobje, kad čača zapravo parti.
ča je ovo, svitu moj?

Jučer pridvečer, bižin od omarine. Na po puta, ugledan njezinu bicikletu. A, ha, evo je! Uvatila san je! Uzmen mobitel, nazoven je i rečen: - Evo me, šoto ponistre! - Ona se omar javi i da mi mot da se popnen. Ušla san u jedan veli tinel, pa kroz dugi odnik do kraja, u jednu velu spavaću kamaru. Kraj ponistre, do male starovinske psihe sa zrcalom i vazan punin cvića, ruža i ljiljana, vidin, sidi mršava staričica, uredno ošišana s rečinan na ušin, kolajnon, u tri reda, oko vrata i prstenin na rukan, kojin prid sebon drži odalicu. U sredini je stolić sa slakusarijama i sokovin.
Došla je i ženskica, kojon je starica kuma. Tu je i Mara, koja staricu ašišti višje od pet godin. S njon je po cili dan, uvik. Virna jon je i poslušna. Starica je to i nagradila. Kad ona umre, stan ostaje Mari. Sve je to zapisano i napravjeno kako Bog zapovida.
ča smo tote nas dvi došle? Vidin da je nika mala fešta? Tako je. Starica slavi osandesetitreći rođendan. Na zidu je Gospina slika i mala slika njezina pokojnega muža. Ništa višje. Muž je umra. Nisu imali dice. Kad je došla bolešćina vratili su se iz Amerike. Sad je tote. Sama.
Zapivali smo Kad si negdje sama u dalekon svitu… iz Male Floramye, zaželili jon još lipi dan s njezinon Maron, koja nas je litratala i potlen smo išle daje.
Danas smo dobile SMS poruku: - Drage moje, još jednon puno hvala što ste meni učinili čast a mojoj mezimici veselje vašim prisustvom. -
Svitu moj! Kad triba pomoć u većin i težjin poslin, dojdu i Marina dica,  koja od matere učidu radit i služit. Tu školu dica ne će nikad zaudobit.
Daj Bože višje mijenic i u našin famejan, a dobru Maru čuvaj i blagoslovi jon njezine trude!


Split,  5. srpnja 2007. god.

Image