Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Stara tavaja
Image
 
    Ivanica je bila iz siromaške kuće i siromašna se udala za siromaja. Ne sramuje se o ten pripovidat. Živili su pri zemji, u malešnon i siromašnen prostoru, ča se triba zvat ka kuća oli stan.  Ma u njen ni moglo stat ništa veliko, a kamoli armerun oli kredenca. Kad o ten priča, uža reć da jon je uvik najveća žeja bila da jemadu veli stol, za kojin će moć svi sist, gledat se i pripovidat, a i da ti stol bude pokriven velon tavajon. Ma kako će, kad veli stol ni moga ulist u tako malo mista.
 
Image 

    U braku se rodilo troje dice: dva muškardina i je'na ženskica. Muž je navigava. Ni bija spretan ka puno drugi'. Ni skupija pinez, a i ono ča je skupija, brzo je prosuja. Vratija se kući dišperan i od bumbete je umra prin vrimena.
    U kući se ništa ni' prominilo ni popravilo. Živilo se teško i siromašno.
   Kad su muškardini odresli i oni su se inbarkali. ćer se udala i rano umrila. Poza njon je osta vridan i pametan sin, koji je iša da'je na skule.
   Jedan je o' sinov s brodon doživija dižgracju i jedvac osta živ. Kad se približija vratin, Ivanica je pripoznala njegov korak. Zapantila ga je. Kako ne će!? Vrime je prolazilo čekajuć i' misecin.
Umoran, s mornarskon vričon na škini, uša je, pojubija mater i reka da višje ne gre na more. Brod se potopija, jedvac je spasija glavu. Kad se oporavija, ostavija je škoj, iša u grad tražit posal i naša ga. Jema svoju fameju. Svako slobodno vrime dolazidu materi na škoj.
    Drugi je sin osta navigat. Oženija se. Ne živi ni on višje na škoju, ma kad dojde, ondac svi gredu materi. Ona je njiovo najdraže i najboje.
   Sinovi su materi najprin napravili lipu malu kuću, ma propjo smišnu. Sad perfin jema i dvi škalinice za ulist u mali dvor, pa iz dvora u kuću. U zid o' kuće Ivanica je dala ugradit lipi kipić Srca Isusova. Poviše, u bili kamen urezano je: Srce Isusovo! Moli za nas! Unutra, s jedne strane, gori vično svitlo, a s druge je strane Ivanica stavila malu vazu i u njon cviće. Na jednen kartoncinu je, kemijskon olovkon napisala: - Srce Isusovo! Zafa'jujen Ti na svin milostin ča si mi i' da u životu. - i potpisala se. Kartoncin je naslonila na kip.
    Sad je finalmente doša na red i veli stol, draga i vela Ivaničina že'ja. Veli stol i tavaja.
   Pripovidajuć jopet susidin, koji na lito dojdu na škoj, o životu i kako je dočekala kućicu o' sinov, najskoli veli stol, vrati se jedan čas u kuću, vazme u ruke lipo složenu, već požmarivenu, staru velu tavaju, pokaže je sviman i ispripovidi kako je u ono doba teška siromaštva bila su svoja dva brata u Splitu i da je u jednen dućanu kraj peškarije u izlogu vidila jednu lipu velu tavaju. Rekla in je da bi jon mogli kupit tu tavaju po pola, da polovinu plati jedan a drugu polovinu drugi brat. Kaže da je jedan bija škrčina i ti je počeja pritraživat žepe i za malo je reka da plati oni drugi brat, jerbo da nima kod sebe, pa će mu on vratit. Ovo je ta tavaja. Oni ča je pribira po žepin, nikad ni da ni cente, ni platija svoj dil.
    Ono nikoliko tavaja ča i jema ne more pokrit ovi veli stol, samo ova stara žmarivena. Ma, Ivanica je drži i čuva ka relikviju. To je njezina dota i ona je ponosna na to žmariveno siromaštvo.
 
Image 

    Susida koja iz Zagreba dolazi na škoj, Ivanici će, za Bozič, kupit i poslat dvi velike tavaje za novi stol, da ga pokrije, kad se skupidu fameje sinov i unučad. Kad se zapali božična svića i zapiva U se vrime godišća, a Ivanica, ka najstarija, zafali Novorojenomu i blagos'ovi oto zajedniš'vo jubavi, dodirujuć' s jubav'ju veli stol i novu tavaju, koje je cili život želila, ma ne da sidi sama, vengo ovako, ka sada, da se gledadu u joči, da se vididu, razgovaradu…, da su zaje'no.
    Ivanica je ka dite virovala i mislila da stol služi zato da svit sidne okolo njega, da se meju sebon gleda, razgovara, moli, ji… Sad se njezina že'ja ispunila.
   Ivanica koja se ne sramuje i ne zaborav'ja da je bila sirotinja, da je živila prez kuće, pri zemji, koja se ni prominila zarad tega ča su jon sinovi napravili kućicu, ni radi tega ča jema veli stol.
    Ivanica i sad voli i razumi sirotinju a za ništa nikon ne bi dala svoju staru žmarivenu tavaju, svoj dragi trag.


Split, 28. listopada 2007. god.
 
Image