Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Judi iz škatule
Image

Kad stojiš kući pari ti se da svi stojidu kući, najskoli po oven zvizdanu. Ma ni tako.
Evo me, rekli bi naši, na zanjen mulu, di čekan, rekli bi parobrod, ma ni ni tako, vengo trajekt!

Zvizdan je upeka. Sestra mi govori da je tišća uprsi, da nima arje, da višje ne more izdurat vanka, a tek je počelo.
Inšoma, ja se pravin zdrava ka cekin, pa san već najranije jemala puntamenat sa gospojon Divnon iz MUP-a ča san je ono bila utirala u libar Dodir vrimena jerbo me bila osvojila
krejancon. Baš se dobro zove, propjo je divna i čovik ne more zamislit da jema i tako dobrega svita meju nan. Duša o' čovika!

Svi govoridu da ne izlazin bez kapelina jerbo će me ubit sunce. Jemadu prav. Šoto strijača je pinku lagnje. Jučer mi je Mala rekla da se unutrašnja štrika o' strijača rašila pa nek' je sitin na to, kad dojdemo doma. Ona će to zašit. Ne' š ti, pa ću to zapametit?

Ma, kad san arivala na puntamenat isprid MUP-a, skinen strijač s glave i vidin, da se po štrike
o'šilo. Potegnen konac do kraja i u ruci mi se najde cila štrika. Lipo je naslonin na sidalicu, a strijač na glavu. Ali, sad se strijač, pinku širi, spustija na uši i klapa po nogican od očali. Aj' ča! Nima višje strijača. Isto mi ga je bilo žaj itnit. Donila san ga kući i obisila ga ka dekoracjun na caklo o' biblioteke.
Sitin se i najden jednu žmarivenu kapu, stavin je na glavu i jušto! Je, da se sad i glava pinku smanjila, pa i kapa lipje stoji.

I tako, kad cili svit miruje i čuva glavu, ja moran vanka. Moran, ne mo' š priskočit ovu sriću.
ča je?
Iz Brača se vraća Kate sa svojin đacin i omar nastavjadu put za malo selo Samaricu, u Moslavini. Jemadu i svoj bus o' čazmatransa.

Pa šta? Ne' š ti noticje? Svi putujedu: jedni gori, drugi doli i ča jema u ten?    
E, pusti ti to, ma ovo je isto, pinku drugovačije.
Kate za me nikako ne more bit ka i drugi svit. Zašto?
Zato jerbo je Kate osoba iz škatule.
Iz koje škatule?
Bome iz PC, iz računala, iz kompjutera. Kako o' š.

Dunkve, Kate i ja smo se upoznale priko katoličke internetske stranice koja se zove Katolici na internetu.
Ja san jon ponudila neka izabere ča god oće o' moji naslova, pa nek stavja na Katolike…
Ondac je Kate arivala na moju web stranicu i tako je počelo naše prijate'jstvo.  Ona je uređivala Duhovnost i tamo je štivavala moje naslove. Eto, tako san i ja upala tôt. Jema o' tega višje o' godine.

Kad je Kate ositila da i s druge bande jema bokun duše, jedan mi je dan poslala svoju lipu priču: Srećica. Kad san je proštila, vidila san,  da je lipo jemat Katu za prijate'jicu.
Ne ću pripovidat ča ona joščec radi osin ča radi u skuli s dicon. Ko oće nek gre na njezin blog koji se zove Skolastika, pa nek vidi ča sve Kate zna, ča je veseli, ča misli o monaštvu,  kako sanja o trapistima u Rvackoj i kako more bit to ne će uvik bit sam san… Prispila je Kate završit i Dopisnu teologiju.

Malo selo Samarica o' dvista svita je privatilo Katu rašireni ruk'. Ka svoju, a ona mu jubav uzvraća stostruko.
 
Image

Kad su, prin pet dan išli na Brač, fermali su se, nikoliko uri i u Splitu. Bija je to veliki događaj. Našli smo se, vidili joči u joči, izjubili i upoznali, izminili darove… Arivala je i Letizia s Katineg bloga koja mi je upala u joči jerbo lipo misli i piše. A ondac je u za'nji čas prispilo i Boga'stvo siromašnih, koja ni osoba iz škatule, ma je ja svaki čas utirajem u nju i tako pokažijen svitu ča je prava jubav i kako se očituje. Je lipo za proštit, ma je pinku težje razumit i svidočit.
 
Image
 
Jošćec je u to doba zazunzija Kati i mobitel, pa se javija i pozdravija nas jedan dobri čovik. Parilo je, ka da smo arivali na šedutu o' andjeli. Svi iz škatule.

Kad smo meju sebon razminili darove prijate'jstva i jubavi, Kate nas je naoružala vezanin stranican puni' prelipi' litrata i riči o svojon Samarici i sviman dala po jednu domaću samaričku salamu. Omar smo očutili vonj samaričkeg dima, blizinu šume, Božje prirode, a najskoli tišine koja krasi to malo Katino selo.

čekan Katu sideć na kamenoj klupi. Na za'njen mulu.
O' sunca mi zvizdice svitlidu prid jočin.
Za prispit ovod jema za odit. Ka da greš na stratište, pa ko prispije.

Do mene sididu je'na starija ženskica, u crno, i muškarac. Ona je skinila s glave frontin, iz ruku je spustila borše i vriće i komodala se.
Mora bit da su iz istega sela. Pričadu o mreni, o operacjunu, o' likarin. Cilo vrime. Dok ja ovo zapišijen, oni se po sto puti vračadu na ošpidal i govoridu ko je boji, ko ne vaja i ne bacilaju zvizdan. Ni lako. ča mogu, to in je pjaca i riva, šeduta. More bit in je to cili divertimenat.
Ko zna jema li tamo koga, je li i' ko čeka, pa triba refat, barenko ovod…

A ondac se vanka đige, omar iza sv'etionika, prin jedanajest i po, ukaza trajekt koji je okrenija prema nan i polako akošta. U prven je redu broda bija autobus čazmatransa. Kate mi je mobitelon dala sinjal da će izać samo načas, da jon pridan ispržene cedeove sa seminara  fra Ante Vučkovića, ča san jon obećala, a ondac omar nastav'jadu put i gredu da'je.

Tako je i bilo. Jopet smo se izjubile. Kad je Kate ušla u autobus, dok su prolazili mimo, vozač je trubija, a ruke su Katini' đaka i kolega visoko mavale teti Miri koja je za Katino prijate'jstvo i jubav privalila put po zvizdanu, do zanjega mula, ka o' šale. Zdrava ka cekin!

Jer… jubav sve podnosi!

Ondac smo se svi vratili i ulizli u svoje škatule.
Evo nas jopet ovod, svak u svojon čibi.
Ka pravi grdelini, čekajuć cvrkut da mu cvrkuton omar uzvratimo.

Fala Ti Kate, fala Letizia… !
Dojdi Boga'stvo! Gremo da'je!
 
Split, 25. lipnja 2008. god
Image