Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Život žu'ja
   Image
    Kad se dogodu grube stvari, ferman se i ne mogu da'je. Pritišče me. Budin se s njiman, odan i tako iz dana u dan.
    Otila bi se deliberat o' tega piza, ma, ni lako.
   Ono malo lipote, ča je čovik susritne i najde, ča bi je otija zaustavit i odmorit se uz nju, projde za čas, ka voda meju prstin.
    U situ svaki dan ostane nikoliko grumena. Ka da i' je nikor izvanka ubacija u nj i pobiga, pa žujadu život.
    Ne volin spominjat besidu đavla, ni vraga, ni sotonu. Ka dite strašila san se krampusa, ako nisan bila dobra.
   Ma, ono ča reste s nan i u nan, ono ča nas rastače, ubija čovika, maše s nan ka sa štracon, to je zlo. Ono je sve višje na prven mistu. Straj me to reć' al' je tako, di se god ošervaš. Nije ono u jednen društvu a u drugen ga nima. Ne, ono je svugdi, ka zrak ča ga udišemo. Koji put ga i mi dovedemo sa sebon u vižite. Ništa se ne dogodi prez da se ono ne priženta.
    Mislila san nike stvari zaklopit u se, ma ne mogu nikako okrenit novu stranicu i poć da'je.
Gren maknit barenko jedan grumen iz sita.
 
Image

    Odan i jubin kornatsku zem'ju, po kojon su odili nesritni gasite'ji. Klanjan se njiovon dragovo'jnosti i famejan koje su rodile tak'e junake. Nek' jin Bog bude milostiv!
Samo su oni znali ča se dogodilo. Samo su se oni susrili s tornadon i s njegovon forcon iz zaside, koja i' je vatron zagrlila i pokorila zauvik.
    Potla tega, omar stvarat frontove, prozivjat, sudit, ko će višje i boje napadat po fojiman i drugin medijin, koliko godin prežuna za to dilo?…
    Vele misli od muzuviri ča nas vodidu, prid još većin izborin.
    To je teški grumen da ne more bit težji vengo je. Ondac to svit prati ka niku utakmicu, ka ono ko će koga. Sramujmo se!
    Samo struka vatrogas'va, izračuni i nalazi HDMZ i FESBa i drugi' struk' mogu reć ča se dogodilo.
    Drugo, ako se pogrišilo u ustroju, o ten ne ćemo u Gage, ni Ispod ure, a ni po Getu. Zna se di se ča radi ol' ne radi. 
    Ono ča je tribalo i ča triba, je pomoć famejan nastradali'.
    Jav'jajmo se na telefon 060/9009. Pomozimo ko more, darujuć koju kunu, ondac in dignimo spomenik.
    Molimo za dvojicu gasite'ja koji su još u životnoj opasnosti!
    Ne zaudobimo ča smo danas proštili, da je ovega lita bilo dvi ijade požari, koje su naši momci utrnili, ma nisu se ubili o ten pisat u fojiman ni govorit. More bit da to ni zanimjivo, jerbo su svi ostali živi. Bože oprosti! I mene je bokun vatra zavatila, a ona je skoro uvik zločesta.
    Ja bi našla mista i vrimena reć rič-dvi o požarin, koji su omar dan iza tega jopet bili u šibenskon kraju. Te bi slike ponavjala i pokazivala šporka, pocrnila lica gasite'ja, sa šmrkovin prema vatrenin stupoviman,  koje su polivali da ne priđedu cestu.
    Ta su lica ovi put ka nikad dosad, uz forcu pokazivala čemer i žal za prijatejiman koji su i' ostavili i smanjili nji'ovu skupinu. Ma, oni su danas, ka za dišpet, gasili i suzan, gasili jače i bo'je za Tomislava, Marka, Dina, Ivicu, Ivana, Gabrijela, Hrvoju, Antu, Marinka, Karla… Nisu se ofendili ni sakrili. Nastavili su posal ka da se ništa ni dogodilo.
    Samo su kacige na ormarin o' njiove opreme bile sinjal, da se oni ne odaziv'jedu, da ne obadaju sirenu, da su zauvik pobigli vatri i tornadu, u Očev mir.
 
Image

    Upravo je prošlu nediju parilo ka da je Isus puno kruto reka nikoliko besid oniman koji su otili ić za njin, slidit ga. Ma, bilo je to vrime u kojen su se osićaji pokazivali samo  jubavju oli mržnjon. Meju tin osićajin ni bilo mista za nikakve mišance.
    Ni bilo ka sad, višje oli manje jubit, bit drag, višje oli manje, ne volit i sve dižgracje ča jedni drugin želimo: nevoju, nesriću, ne daj Bože, bolešćinu. Najskoli ta pošćapalica višje-manje je skoro u svakoj rečenici ča ćete je čut. To oće reć ka da more bit ovako i onako, kako te vo'ja, kako o'š, kako ti triba. Komodaj se.
   Bila je to lipa i poučna pripovid. Ma, danas, ne da je teško ić za Isuson, odreć se vele tega… Danas je teško odit za materon i za čačon.
    Zlo guca, uliza u kuće, fameje, zamanta sve. Sidi u uredništvu, u odborin. Skula je šala u kojon svi moraju ostat 'pačići mali', jer ondac s njiman mogu radit ča in padne na pamet.
    Ko? Zlo.
    Kako ću ga pripoznat? Ponovi Deset zapividi i zamisli se! Izajdi vanka i ne učini nikon ništa na žaj. Pogledaj se u tujen obrazu i vidi' ćeš kakvi si. Sigurno nisi onakvi kakvi misliš da jesi.
 
Image 
 
    Odpratili smo i poznatega pivača Pavarottija. Meni se parilo da je bilo vridno vidit i pratit misu zadušnicu, čut poznate pivače soliste, koji su došli poslidnji ga put pozdravit, odlični zbor, vidit i čut snimak, na kojen je Pavarotti piva zajedno sa svojin ocen.
    Izlazak iz crikve u Modeni, nadlitanje reoplanâ, ča su pustili tragove u kolurin talijanske bandire, koju je pokojnik pronosija cilin sviton, ka da su na njegov kapsil pustili pozdrave i suzu cile Italije.
    Lipo je bilo vidit da su kapsil s pokojnikon i pozan njin fameja, tonobilin išli na grobje. Za gledate'jstvo i okup'jeni svit isprid crikve sve je završilo kad i misa zadušnica.
    Ma, ono prez čega se ne more, pari mi se, je zlo i zloba po svaku cinu i na svaken mistu.     To oće reć ka da nemamo višje ni svetog mista. To se ne more dogodit. Žaj mi je.
   Bi li moga ol' ne reć misu zadušnicu za pok. Pavarottija da je na mistu modenskega biskupa (ne ću spominjat rečenicu kojoj ni misto tot di je izrečena), nije bilo ničije pitanje ni dvojba, pa je priko svake mire tako mislit altroke govorit.
    O'š-ne'š, zlo je opasno? Ono je u svaken od nas. Kad smo meškinjasti, ono je jače i guši nas. Kad smo jači, gušimo mi njega i ta borba vično traje.
    Zlo nima ni livu ni desnu bandu, ono je na svin bandan. Svagdi.
    Ono se dogodilo i u hramu, kad se Isus najidija i izbacija trgovce vanka, kad su tote činili ča nisu smili.
    Molimo da se Isus jopet ne najidi.


Split, 14. rujna 2007. god.