Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Pravi dotur
Image 
     Proštila san danas na stranici Tebe Boga hvalimo, da je Božjon riči vavik bilo teško doseć čovika, jerbo je Njegova rič uvik ništo iščala o' njega. Ni to Božja nemoć, ne će se On radi tega najidit i kaštigat čovika. Samo će mu bit žaj ča Ga čovik ni 'na vrime' obadava.
    čoviku je bila dražja njegova sloboda. Za nj nima ništa lipje vengo kad sam ušesni svoj život i gušte. On najboje zna ča mu fali i ča mu triba, ča oće. ča će mu Bog za to? U fameji? Školi? Na poslu? U marketin? Meju prijatejin, u kafi i betulan?
    čovik zna kontat ča i za koliko mu vrimena triba. I to po godinu dan unaprid. Ni to šala, ni mala stvar. To triba znat.
    čovik je vazeja život u svoje ruke ka par postoli i gre prez štacije. Ko mu ča more? Jema, zna i more.
    Ma, sačuvaj Bože, da ga čagod uščipne, da se skrivi oli zaklapa koja koščica, punta ga meju prsin. Sve se ferma, okriću se indirici u notešu, tražidu najboji doturi na svitu, ča će ga omar izličit i vratit meju žive.
    Nima ništa o' tega! Nima prave likarije, za nas tak'e, ovod na zem'ji.
    Pravi dotur je gori!
 
Image 

    Vrime projde ka nevera i dosegne te Božja rič, o kojon si ti nevojnik odlučiva, šuperava je, zatvara  u škafetin za drugi put, sakriva je, tajija. Nisi Ga obadava, ma nisi ga ni potira, vengo si ga ostavija za svaki slučaj, nidir tamo, di ga nikor ne će nać.
    E, moj čovik! Koliko je velih petaka pasalo prez tebe, koliko muke, a ti si, ka s prston u uvo prolazija, ne mareć za ništa.
    Jubav koja te je čekala, puna pacjence, strpjivo se penjala na prste pusti' godišć, sad se uspela do tvoga uva, šapje ti i govori, polako uliza u te.
    Ti se minjaš, ošervaješ se i vidiš da te judi ne pripoznajedu. Govoriš drugovačije, mučiš ka nikad dosad. Stvari koje si prin stavja na prvo misto višje ne obadaješ.
    Jopet kontaš, ma sad vidiš da ti je vrime pobiglo, da si izgubija život, a da se s Njin nisi pravo ni upozna.
    Vratija bi se ti jopet u gušte i zemajske pomasti, ma okad ti je dosega uvo i šapnija, javija ti se, uliza u te, cilega te izminija i zamanta, ti višje ništa ne moreš prez Njega. Inamora si se u Nj.
    Sad Ga slušaš, greš za Njin. Primaš Ga u vižite, upozna si Ga s  famejon, prijatejin… Greš s Njin i na nika druga mista. Pokaza ti je di te čeka cilo ovo vrime a ti si se pravija ka da nisi zna.
    Jopet si ka malo dite. 'Očistija' si se. Prispija si na vrime. On te vazeja i meknija na škinu.     Vas sritan vratija te meju oni' devedesetdevet.
    Ti povirova.


Split, 23. rujna 2007. god.
Image