Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Ako se Bogu svidi
Image
 
    Danas, u subotu, bacin pogled na kamaru i ferman se na katrigu s vrićicon za ribolov.
Tribalo bi potegnit bokun s viledicon po  tleju, ma isto mi se pari da je prišnije izać, more bit do mora.
 
Image 

    Nazoven Malu i bubnen ka iz topa: - Gremo u ribe! -
Ona ka išemjana reče: - Ma čekaj, ne moreš ti to meni tako. Tribala si to reć sinoć da znan posal organizirat, ne ovako. Gospe moja pravo si dite! -
    Gremo ondac poslin obida, dodan.
    Bože! Daj mi force da ovu že'ju doveden do kraja! Počela san se vrtit po kamari. ča si se išempjala, ne traži sad stvari koji' višje nima. Nima stare škatule, nožića… Skupi ča jemaš, obuci se i ajde iz kuće!
    Triba ulist u stare gače koje je šaltura napravila za sto kili a sad i' je dvajs' manje. Ne znan zašto, ali san jon još ondac rekla, da mi, za svaki slučaj, u pasicu utira kurdilu. Ulizla san u nji'. Joj lipote, joj komoda. Na kraju sam dobro stisnila kurdilu koju o' dragosti zoven cima, obukla košu'ju i điletin.
    E, ni još gotovo, ajmo ča štivat sve u boršu za more. Škatula za ješku kad je očistin, krpa za otrat šporke ruke, tunje, nož, vrićice. Tu je sve ča more tribat.
    Ma, va'ja vazest i ruksak. Ajme, ča će Mala brontulavat. Bome u jednen žepu molitvenik Tome Kempenca. Nidir ne gren prez njega. U drugen žepu noteš i lapiš ako mi, Bože prosti, padne čagod napamet, pa da ne zaudobin. Nek se najde!
    Tu je joščec i Amslerov test. Za umrit o' smija. Ne znan ni ja ča je to, ma dobila san od dotura za joči da koji put kad ne znan ča ću činit, da zaklopin livo joko i s desnin gledan u nike male kvadratiće, pa ako umisto kvadratiće vidin ka' nike krivu'je neka omar dojden, jer to ni dobar sinjal. A ja san mislila ako čagod ulovin zatvorit livo joko i gledat na desno, da vidin oću li vidit kvadratastu ribu oli vijugastu. Danas, na generalnoj provi nisan čapala ništa pa san Amslerov test ostavila za dojdući put.
    Dunkve, u trećen žepu o' ruksaka je manja mapa s dijagnozan likari koji mi želidu puno dobro, a ja in izmičen i pritvaran i' u moje dobre andjele.
    Finalmente, u žepu o' košu'je su osobna i zdras'vena kartica pa ako zatriba nek činidu o' mene ča i' je vo'ja samo da ništa ne ćutin. Ma tega nima.
    Uprtila san se, došla na peškariju kupila po kila pedoča. Mala ni virovala. More bit u mojin jočin izbezum'jenin o' sriće ispitivala je li ovo arivala prava oli nika druga, joli sam more bit porebambila.
    - ča si tako brzo obidvala? -
    Priša mi je, a ča si mislila? Jesan li ti rekla da je sve na svon mistu, da gremo na ribe?
    - Gospe moja! Pa ča nosiš i ruksak i boršu? -
Kad san joj lipo sve špjegala ona će mi: - Ni me briga, ondac si tribala vazest i laptop i CD, pa ako ništa ne uloviš da čagod napišeš i omar ispržiš umisto ribe. -
    Bože moj, kako se mi lipo slažemo, nikad se nismo pokarali, sve moremo reć jedna drugon i uvik se dobro nasmijemo, a ča je najvažnije, na svoj račun.
    Kad je i ona obidvala došla je i pita: - A oćemo li vazest i aparat za izmirit cukar? -
    Ne spominji mi aparat, njega duperan ujutro. Dobro da me nisi pitala, oćemo li vazest kantar za izmirit ribu. Nego, vazmi malo čikolatini, za svaki slučaj.
    Dunkve, u košaru o' bičiklete smo utirali boršu sa svim potribama i uputile se. Ona oda i vozi bičikletu, ja za njon držin šelu i ravnotežu i tako gremo do Vidovića perivoja. Tamo, uz postav'jeni saobraćajni znak, Mala veže kolo o' bičiklete za gvozd, izvadi boršu i fermamo se.
    čekamo osmicu. Ja sidnem na šentadu i sitin se svoje kamare. Jo' da mi se bokun bacit i udrit mali pižolot, samo pet minuti!
    Ušli smo u osmicu, umrila san o' straja kroz tunel, ma fala Bogu, prošli smo sritno i iskrcali se na Zvončac. Projdemo lipon ledinon margaritela. Mladi i veseli rodite'ji s dičicon, ma i pasin. Gospe moja! Jedan je bi veći o' mene.
    Brže, brže, niman višje ča vidit. Ulizli smo na Jadrana i išli do kraja, oklen se mlaji mogu popet na naš lipi Sustipan.
    Našli smo poštu i fermali smo se. Jugo je pinilo, južina itala more. Mala je mučala a znan da je u sebi mislila, ma ča će lovit po ovon vitru, more je samo dobro polit i to će jur bit kraj današnjeg ribolova. Ma, ni bilo tako.
    Kad san sve rasporedila i stavila na svoje misto, vajalo se uspet na zidić i zagazit na vrj o' grote koju za ovu priliku nikor ni izdrica, vengo je osta onaki, kako ga je Bog stvorija.
    Drž' me dobro, rekla san i popela san se najprin na zidić. - Ajde, ja te držin. -
A noge drču, sve činidu: Jakove, Jakove… kako ću da'je? Moran ugazit na grotu. ćutin, Mala se iza mene smije. Smij se ti, al' ću ja ugazit na grotu, pa ko živi ko mrtav. I ugazin. Ona me čapala svon snagon za điletin. Iza mene, na zidiću, je bija kušin. Baš ti fala, ovo si lipo napravila. Sad znamo kako triba radit. Sidnen, Mala doda sve ča triba. Odmotan dvajstri ruke tunje, stavin ješku i počekan da projde reful, pa zaitnen. Bože, čuvaj da mi i rame ne odleti s tunjon.
    Že'ja se je ostvarila. ča reć za prvi put poslin toliko godin vengo: grizle su, naranila san i' bilo in je dobro. Ma ovi put se nismo vidile. Kroz samo nekoliko minuti znale smo da smo morale jemat još robe na se. Da nisu jedine dvi tunje s udican i olovon zaglavile ispod grote sve bi ja istrpila i lovila pa makar umrila. Ovako, Mala i' ni mogla dobavit njanci s nogon. Forcale smo i', zamotale i vratile u boršu prez udic i olova.
    - Ajde za danas je dosta, bilo je dobro, vidila si do moreš u ribe. Triba kupit olova i vezane udice, još koju tunju pa ćemo jopet… A bilo bi dobro da prin ribolova kupiš koju ribu na peškariji, da se moreš pofalit lovinon. -
    Ko će me to naučit? Kasno je za tu skulu, Mala moja.
    A ondac mi je morala dat ruku i jemat dobro force da mi pomogne zdignit se na noge,  ispravit koščice, ugazit na zidić i spustit se na tle.
    Kad smo sile u Bobisa na kaficu, pokazala mi je litrate ča i' je napravila dok san se korteđavala s moren, poslin toliko godin, joščec inamorana u nj, joči u joči. Ni me zaboravilo, ka ni ja njega.
    Na putu do grada, gledali smo kroz caklo o' butige sve ča triba za brodice i jedrilice. Kad san vidila one napuvane điletine za jedriličare rekla san Maloj: - Vidiš dobrice moja, za rođendan ću ti kupit taki điletin. Neka ga na tebi, ako ne daj Bože, padneš po nevrimenu u more, da te čuva, dok budeš izvlačila olova i udice ča zapiredu u buže o' groti i zagropajedu se. -
    - Ma nemoj, molin te, ča si smišna. Fala ti, vazmi ga za se. Ne daj Bože da padneš na suvo, bit će ti lagnje, ne 'š se pribit.
    Kad smo arivali u grad, Mala me jopet pitala jesan li to o napuvanon điletinu mislila ozbi'jno. - Bog ti da svako zdrav'je, ma nemoj da ti padne napamet to učinit. -
    Ne boj se dobrice moja! ča je za te điletin? Ja ću ti darovat tak'ega čuvara kakvega nisi joščec vidila u životu. Biće uvik s tebon, čuvat će te, ka ča ti čuvaš mene, pazit na te kad si na bičikleti, u nevo'ji, najskoli daće ti ruku i force da me još pinku trpiš i već dojduću šetimanu jopet dovedeš na onu grotu, na puntamenat s moren: joči u joči.
    Ako se Bogu svidi.


Split, 29. ožujka 2008. god.
 
Image