Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Jubav je najjača
Image
   Na današnji dan sveti Anđela čuvara, mislin koliko jemaju posla, koliko puti gredu uzgor-nizgor, (pri)noseć naše zazive, a ondac se jopet vraćaju, donoseć nan nadu i blagost, koje će otupit ovozema'jski piz i naučit nas da ga pomnjivo uprtimo na se i nosimo, ako ikako moremo, a da ga drugi ne vididu. Jerbo svak jema svoj piz, to oće reć križ. Ko o' perušine, lagnji, ko težji, ma svak ga nosi kako more i zna.
    Jema judi koji su zaudobili na ti križ, koji odaju izgub'jeni, skupjajuć škovace, spremajuć i' u vriće i ondac i' nosidu kući. Da, kući? Judi moji! Ne znan kako bi se ti dil zem'je moga nazvat, ali se naša Kate onod vavik vraća. Vraća se napamet, jerbo višje ne vidi. Ne falije, a i ne zna ča je donila meju škovacan. Koji put karte, stare foje, prazne škatule o' konzerve…        Ma, bocun vina kupi u najbližji komeštibili.
 
Image 

   Jema li Kate svog Anđela čuvara? Jema. Jema i' višje, jerbo triba svako malo čekat kad Kate zakunja a ondac 'navalit' s crnin vrićan i skupit i' tako po osam i višje vrić odnit natrag u škovace, ma ne one prve nego pinku da'je, doklen Kate ne more arivat.
   Jučer je bija Međunarodni dan stari' judi. Nidir se feštalo, držala se misa za nji'. Na vrj Marmontove se besplatno mirija cukar, tlak, vadili se lipidi…
     Da mi je bilo vidit kolike lipide jema naša Kate!
     One su ovi dan, more bit, i slučajno pritvorile u feštu za Katu.
    Pâ je dogovor mobitelin meju ženskican i vozačon. Tonobil mora bit blizu te starine a vozač spreman u pravi čas. Ženskice, s crnin vrićan, tribaju 'navalit' i osvojit Katinu utvrdu, sve skupit, odnit, vratit se i očistit, a šporku robu stavit u vriću i odnit je oprat.
   Ona je poćirila kroz kjučanicu i vidila da Kate spava. Potla je stavila uvo i slušala, kako diše, davala jin mot da žvelto sve napravidu, kako in je rekla, dok se Kate ne počne movit po kamari. Da kamara? Ajme meni.
   Ondac se Kate polako pridigla i došla do vrat' o' kamare. Ona je odglumila da je iston došla. Pozdravi je, zagrli i pridloži jon da idu zaje'no vanka, čagod kupit, pojist, a kad se vratidu, ondac će je oprat i prominit, jerbo je u vrići donila čistu prisvlaku.
    - A oćemo li kupit vina? - pitala je Kate. - Nego ča? Sve ča triba. - odgovori jon ona.
    U dućanu je Kate omar išla vazest bocun vina, a ona je uzela drugi stvari. Govori ona Kati ča je vazela, a ona će 'jon: - Pa, ča si vazela kartu, ka da meni to triba? Samo trošiš. -
    - Guštan, Kate, za te trošit! -
   Inšoma, kad su se u dućanu dobro uprtile, nazove ona da čuje doklen su došle njezine s poslon i dozna  da jošćec nisu gotove. - Dobro je! Javite kad sve bude gotovo. -
   E, a sad te, Kate, pozivan na kavu. Sidnu one u jedan kafić, vanka, ispod tende. Ka prave dvi gospoje. Nikor ni pripozna Anđela čuvara. Popiju kavicu a Kate još i dva krafena. Pita nju Kate: - Jesi li ti jidna na me ča san ti za'nji put svašta govorila? Ajde, ajde! Nemoj se jidit na me! Zaudobi to! -
   U niko vrime, zazvoni mobitel i da sinjal da je sve gotovo i da se moredu vratit natrag.
   Uliza Kate. Ne vidi ništa. Ništa ne pita. Sve je dobro. Vadi bocun. Sprema ga na njegovo misto.
    - Sad ćemo se okupat i prominit. - rekla je ona. Kate je bila mirna. Sve si moga o' nje činit.
    Okolo ni bilo nikoga. Anđeli čuvari su odletili. Vozač je odnija vriće i šporku robu.
    Za uru vrimena prispija je i obid.
   Kate ne zna za feštu o' stari. Ne zna ni za svete Anđele čuvare. Ma, oni vavik dolazidu.         Spušćadu se i jopet penjedu gori, prinoseć Katinu bolešćinu i sirotinju prid Boga.
    Jer jubav je najjača.


Split, 2. listopada 2007. god.
Image