Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Riči ka zagr'jaj

Image 

    Bartul i Domina vazeli su se jur stariji i nisu jemali dice.
    Ma, Bartul je u prven braku jema ćer. Ona živi daleko.
    Domina jema nećake.
    Kad je bolešćina okovala, oboje je tribalo svakojaku pomoć. Redit i' ranit i', prat in robu. Sve ča triba starin judiman.
    Lipi stan u kojen su živili bija je Bartulov.
    Ne znajuć ko će prin partit, nećaci išempjaju Dominu i nagovoridu je da traži od Bartula da pripiše stan na njezino ime. Bilo je to prin višje od deset godin'. Domina i' posluša, a Bartul jin udovo'ji i stan pripiše na Dominu.
    Prošlo je puno vrimena a i oni su postali betežniji. Kad je Bartul pa i kad je tribalo rumbat vrata, jer nikor ni dolazija osin susida, zvali su vatrogasce.
    Od tega se dana nisu višje zatvarala vrata o' stana. Doputovala je ćer i dogovorila sve ča triba, pomoć i službu.
    Dominini nećaci nisu se odazivjali na pozive da su Bartul i Domina slabo, vengo su rekli da su na odmoru i da ćedu doć poslin.

Image 

    ćer je po'ranila Bartulovu ušteđevinu. Bila je i u Pogrebnon dogovorit sve ča triba ako umru, tako da ne bi bilo nikakvih teškoća kad čača oli teta umru.
    Ma, ondac je meju kartan našla dokumenat, kojin njezin otac stan pribacije na Dominu. Razgovarala je s njiman i rekla da to ni pošteno naprav'jeno. Domina je priznala da su je na to nagovorili nećaci. Pristala je prinapravit kartu da jopet bude kako va'ja i kako je bilo. Tako se stan jopet vratija polovinu u Bartulovo vlasniš'vo a polovinu u Dominino. Bartulova je ćer otila da bude polovina na Dominino ime, iako je stan bija čačin, jer je to 'juski. Ne zna se ko će prvi partit, pa neka su oboje osigurani.
    Ma, triba reć da nećaci ne znadu da je Domina prinapravila teštament i da se pridomislila, da će jin pozan nje ostat samo po stana.
    Bartulovo se zdrav'je pogoršalo. Mora je u ošpidal. Poslin petna'jst dan je umra. Sve ča je tribalo bilo je napravjeno. Doputovala je Bartulova ćer. Dogovorila je nastavak pomoći za Dominu i išla natrag. Pinezi su ostali po'ranjeni i u nji' nikor ni dira.
    Domina je ostala sama sa svon mogućon pomoći.
    Ma, sad su prispili i nećaci. Najprin su tražili o' tete da reče di su Bartulovi pinezi i omar su počeli razgovor o odlasku u dom. Domina je jedan put rekla da oće u dom pa da ne će. Sad se zna da čeka misto u jednen domu, a do tada će je nećak vazest kući.
    Prin tega dozna je di je Bartulova ćer po'ranila čačine pineze. Iša je u odvitniku i izjavija je da vazim'je svu moguću brigu za tetu Dominu. Sve, svitu moj. Sve je nabrojija ča će činit, ovirija je to pečatin i otiša tražit po'ranjene pineze.

Image 

    Ma tu je pinku zapelo. Pinezi se moredu izbrojit samo onen ko i' je položija, a to je ćer. Nastala je strka, konfužjun. Zvali su se meju sebon odvitnici. Govorili, slušali, dogovarali se, svitovali svoje klijente i ondac je zaključeno da će jopet doputovat ćer, priuzest po'ranjene pineze i nać se s nećacin kod odvitnika i podilit se.
    Nećakova žena je rekla: - Ajme meni, u ča si se uvalija, čega si se privatija! Nima ništa o' tega. Zapanti! Ja ne ću njanci povirit kod nje, tako da znaš! -
    O cilega stana ostat će samo po, jerbo  je Bartulova ćer zakonita naslidnica svoga čače, vlasnika stana, u kojen je prin Domine živija s prvon ženon.
    ča se pineza tiče, Domina jema svoju ušteđevinu, a pok. Bartul je jema svoju ušteđevinu. ćer će je isto podilit s nećacin, ako se dogovoridu.
    U brigu kojon se obaveza, napisa i ovirija kod odvitnika, stavija je da će vazest Dominu kod sebe kući, dok ne dobije misto u domu. Sve to sad ispada za ništa. Samo za po stana!
Svitu moj, da ste vidili bisa, riči, trke, uviravanja, pritnje policjotin, novinarin. Nećaci su sve upregli za čapat pineze.
    A ča će tek bit kad vididu da stara karta koju jema u žepu ne vridi ni po boba, da je Domina u za'nju napravila dobro, kako i va'ja, za se i za Bartula. Pošteno.
    Bilo me straj pratit ovi, kako kažedu mladi, horror.
    Straj me i pomislit ča će sve Domina čut od nećaka, u ča će se pritvorit ta 'jubav' kad Domina ostane sa skromnin penšjunon i malon ušteđevinon, od koje ne će ostat ništa za luše.
    Grubo, svitu moj! ča će nan svi pinezi ovega svita ako nima juskosti, lipe riči, pinku smija, ako van nikor ne zaželi dobar dan, ako je sve u ten koliko i ča jemaš, kome 'š ostavit. Ajme!
    Znan ja da jema puno lipih pripovisti di judi 'partencu' pripremadu pomno i pazidu nikoga ne zaudobit.
    Ni uvik sve u pinezin i kućan. Jema lipi' za'njih že'ja i molitvica, poruka, koje nijedno vrime ne more izbrisat ni potrošit, na koje se znamo vratit i proštit i' sa suzan u očiman.
    Riči koje su ka za'nji zagr'jaj. Vične. Ka čačin blagoslov.


Split, 26. kolovoza 2007. god.
Image