Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Sirotinja razna

1.

Sirotinja razna

Ka da me za srce ujilo, pa me potiže i ne pušća, oće da rečen koju besidu. I nima ondac mista di ću se sakrit, ni pobić - piz moran izbacit iz sebe i ondac je najlakše to napravit u svojoj kolovaji na Webu.
Dan za dan nika nevoja, žalost, bis koji ne razumin. Kaže mi prijatejica, da ona ne more čut grube stvari, da je to omar baci u dišperacjun. Ona vazme u ruke libar ća će je odmorit i držat je largo od svega ća ni dobro.

Ma ja ne izventajen grube stvari, ja i sretnen, čujen, rečen koju, žaj mi svita. Prin niko vrime arivala radit jena žena o pedeset godišć, pomagat betežne i sirotinju i za jedan dan se vratila nazad. To su one bidne ća su ostale na tuku, ka višak radne snage, oli na ulici kad je propalo poduzeće, pa bi privatile radit bilo šta samo da dojdu do koje kune. Sve su to šerjaste, obitejske žene, matere. Proprio mi je bilo žaj slušat ovu koja je došla otkazat posal. Ja san pod streson, ne mogu to, pa da i kruva buden gladna, škužajte me. Samo san van otila reć, da bi ovo triba vidit cili Split, kakvega svita jema i kako i u čen živi.To nikor ne zna.Virujte mi, ja to ne mogu radit. Cilu noć nisan oka stisla. Ne znan šta ću i kako daje. Vidin, žena se sva trese. Ostali smo još pinku vrimena u razgovoru, a ondac je išla ća. Razumila san je.

Ja ne mogu vazest libar u ruke i zabavit se dalekin štorijan koje će me odalečit od mojega svita i njegove nevoje, jer se potla jopet triba vratit otvoreni očiju u svit kakvi je. U moj svit. I ni jošćec napisana ta priča, koja će me odvuć iz naše svakodnevice. Pa ako ne mogu prominit judsku nevoju, mogu je razumit, bit joj bližje od zakona, mogu joj bit prijatej i bližnji. Mogu joj dat dušu, mogu je spominjat, reć onima koji primaju plaću da bi njiman odobrili mrvice. Najskoli, to su oni malešni, najmanji, kojima su obećana Blaženstva.
To nismo ni ti ni ja.


Roko i Cicibela


Reka bi čovik da jema puno siromaja koji to jesu i nisu, jema laži svakojaki. Sikuro je bija niki pošteni početak i dobra voja. Da bi čovik dobija kakvu pomoć mora je dokazat da nima ništa, da je betežan, nemoćan, da je mižerija s munitom u žepu, da nima zemje, kuće, ognjišća, penšjun oli je penšjun ajme! da ne more o tega živit. I tako za druge u fameji. Donija bi sve karte i dokaza svoj jad i ondac bi dobija, oli ne, pomoć. Ma ni ta pomoć nikad ni bila velika i jopet bi se tribalo dodat koju.

Uvik je bilo oni koji su bili svugdi i uvik ništo dobili, a i oni koji su se sami snalazili. Zanja štacija za sve su ostale škovace. Sa šćapima oli štapican s brokvon na vrju, najprin su počeli vadit boce, a ondac su počeli pribirat i druge stvari. Sad već odaju s karocetan. Jeno jutro sam gledala kako su se pokarali trojica uz dvi kante oko tega čije je to misto, ko tu dolazi prvi, a ko se utiraje priko reda i skoro se potukli. I tu triba pazit na vrime. A koliko i jide iz škovaca, kruv, kore o voća... Svašta. Grubo za oči, za ne virovat.

Niki su jopet, ajmo reć pošteni, vrtidu se u zoru oko škovac prin nego i škovacin skupi i baci u kamjoncin. Fermat će vas za jedan španjulet. Niki su neupadni, niki jopet šporki. Niki uredni, ne bi čovik pomislija da tako obućeni stavjadu ruke u takvu šporkižu i ne bojidu se bolešćine i zaraze. Kako samo šerjasto naginju glavu, ka da jemadu oči sprida i straga, ošervajedu se, vidit je li i ko gleda.

Ma bila je, živila meju nan i jedna ća ni bila ka ovi, koja je bila nekako drugovačija. Je, znala je i ona tražit španjulet, ma nikad pineze, znala je kopat i radit po škovacan, stala je u Getu i ja bi rekla, jemala je svoju kaletu koja je na kraju, u šonetu nazvala svojon krajicon i lipo je otpratila. Partila je njiova Krajica o kalete. U Crikvi Sv. Duha bi lipo zapivala svojin dubokin altom. Znala je riči svake pisme.

Zapametila san je sa vrja Marmontove, di bi navečer ka jedina ženska, sidila meju penšjunatima i pivala. Na podu bi bija botiljun vina za grlo. Nisan vidila žmule. Pa ća će in, kad su svi bili ka jeno grlo. Milina za slušat. Nisu to bili prosjaci, ma ni oni ća bi mogli svaki dan u betulu na piće oliti na slanu srdelu.

Na gvozdenoj šentadi, na vrju Marmontove ostalo je jeno prazno misto. Nima višje Krajice o jedne spliske kalete, jedinog alta.

Ne ću zaudobit da jema još puno siromaja koji je sram prosit, koji o temu ne govoridu, nisu kraj škovaca, trpeći žividu, a da i nikor i ne vidi.

Ma jema i oni koji su puno tega prodali i štivali puste pineze, a jopet dojdu na kavu i čekadu da in nikor plati i to mi se pari šporko i ne vonja mi na čovika. Ća moremo kad nas ima i takvi.

Sve ove beside pokrila bi sa slikon Roka i Cicibele iz Velog Varoša, koji su u gajeti na Matejuški, živili svoju sirotinju prez socijalne pomoći. Kad bi se gajeta probužala Roko bi je zacimenta. Čakod bi radija i zaradija, ma zajeno i je držala jubav koja je jemala najveću forcu, koja sve more i koja i je držala zajedno do kraja.


2.

Dobri čovik

Uđen u taxi i pozdravin starijega čovika, rečen mu di gren, a on će mi : Joj gospojo moja, ća san van tužan danas. Sin mi je javija da je arivala pošta od policije da moran platit 2 ijade kun, jerbo da san vozija priko crljenega semafora. Da me je uslikala kamera. A virujte mi nikad u životu nisan proša kroz crljeno. - A kako ondac litrat o prekršaja? Kazna? Lipo ćete poć na policiju i vidit ća je to kamera učinila protivac. - More bit, govori on, jedino da su me litretali, kad san prolazija u zanji čas kroz žuto svitlo, ali majko moja, nije to kroz crljeno. Bilo je to kod Divuja.A čovik ni taksist, nego penšjunat s malin penšjunon. Njegov prijatej koji se teško razbolija otija mu je pomoć, i da mu svoj tonobil, da ka taksist kroz lito zaradi koju kunu i pomogne se. I sad prid kraj tega rada, arivala mu kazna o 2 ijade kun. Ća san radija, ća zaradija, ća će mi reć žena, jadan ti san, u što san vrime potrošija. Lipo me je svitovala, da to višje ni za me.

A je l' se moglo durat i s manje pinez, ne radit u tri smjene, vozit po suncu – di je to za starijega, potrošenoga čovika?!

Ma lipo je bilo čut, kako je betežni čovik kojemu višje nima pomoći, otija pomoć svon prijateju. Ma ni uspija.

Rekla san da višje ne ću priskočit pripovidit njanci jeno dobro koje vidin. Toliko ga fali da se čovik išempja kad ga sretne. Pari ti se, ka da je Bog spustija anđela prid tebe i da samo čeka da ga nešto zamoliš. Stojin ja tako na mistu, opiren se na šćape i čekan prijatejicu da dojde po me. Kad se ispred mene stvori jena ženskica, smješka mi se i gleda u me. I ja u nju. Ne poznajen je. Ni ona mene. Ka da traži pravu besidu i miru, kako reć, da me ne bi povridila, i onda reče: Mogu li van pomoć da lakše projdete priko ceste, bit će mi drago. Virujen da je na mojen licu vidila sriću i zafalu za dobru voju koju je pokazala i da jon je omar bilo lakše. Fala Van gospojo, iznenadili ste me, to je tako lipo čut. To je dobro! Fala, čekan prijatejicu koja će doć po me.
Eto tako uz dobrega čovika dodajen i dobru ženskicu! Neka i!


3.

Kad čovik misli samo na se

Išempjali nas likari. Moran omar reć, da san sa svin likariman uvik bila u dobre, da se ne jidin na nji, da i razumin, da i nas jema svakakvi, ma ondac zapnen na one koji bi nan tribali bit, ajmo reć najbližji, razumit nas i pomoć kad zatriba. Je, da su oni sad prominili ime, da višje nisu rajonski, vengo obitejski likari, ka oće reć, likar obitejske medicine. Di' š boje.Moran se pofalit, da je kod moje dotoreše ostalo sve ka ća je bilo. Kad zatriba likarija oliti pregled, nazoveš na telefon, javi se sestrica, ako triba likarija, rečeš kako se zove i moreš omar u apoteku vazest je. Ako tribaš pregled i svitovat se, sestrica ti lipo ponudi vrime za sutrašnji dan, još te pita oš ranije ol kasnije. I kad dojdeš, nima nikad višje o dva čovika. Pričekaš pinku i dojdeš na red. Tu rečeš ća ti je, ća triba, daš nalaze o pregleda, ona ti da uputnice i greš daje. I nima problema. I tako uvik.

Ma ondac imaš čut za likare koji se isto tako lipo i nježno zovedu: Obitejski, ma nima nikakvega reda. U zanje vrime puno čujemo za grubega čovika, da je bahat. To onako priko medija, obično za političare, pa eto i mene s ton besidon. Niki se judi pristrašidu i lipo prominu likara. Muke ti, još si betežan i još će te sad nikor plašit.
Ondac ima i najnovija ća san čula. Nazoveš broj ordinacije i javi ti se dotorešin glas, ali to je ka sekretarica, ona te pozdravja, a kad joj ti oš odzdravit, ona čini fintu, da te ni čula i nastavja daje. Govori prez fermat se. Jopet te pozdravi i nestane. Nima je. Ostaneš inkantan. Ća je ovo? Tribalo je zapametit ća to sekretarica govori, ća to priko nje prinosi naša dotoreša. Virujte, pet-šest puti smo zvali isti broj i slušali, otili zapisat ća to ona oće reć. A to van, svitu moj, pari nikako ovako. Kad ujutro radi: Vađenje krvi od 7,30 do 8 uri (dobro, tako je uvik bilo), ondac narudžbe za vižitu i likarije od 8 i po do 9 i po, ondac pauza oliti stanka, iza tega injekcije, privijanje, ekg.
To je sve, a pari ti se puno vrimena. Sad ja ne razumin, ća će se dogodit, ako se čovik javi za vižitu u vrime notano za privijanje. Ma ća će nan to vaše vrime? Ma kad su van dali tako lipi nadimak, ka Obitejski likar, budite nan bližji. Vengo ste se sakrili iza sekretarice, a niki govoridu, da će dobro platit ko vas bude zva na ti broj. Ne znan, naša dotoreša to još ni napravila i virujen da i ne će.

Razumite nas, dragi naši, ne zanima nas ća vi radite u koju uru (to neka činidu nadzori i kontrole, statistike), mi oćemo znat kad radite, od koliko do koliko uri, kad ćemo doć, kad ćete nas primit ka jude i napravit ća triba. Notano je da ste obitejski, to će reć da ste naši, za nas i takve vas tribamo. Budite nan dobri, oli ćemo se prekomistit u drugega likara. Eto na!

 

Split, 6. - 8.9. 2013.