Marta, Bog je s tobom
Bez rešetaka
Margitina neispunjena želja
Šjor Pjero
Prosjaci
Toma i Ante
Povratnici
Vršnjakinje
Mila
Svijetli trag
Prognani prijatelji
Stipe
Anđeo ljubavi
Ti i(li) starac
U posljednji tren
Ivka iz Srinjina
SVJETLO DOŠAŠćA
Karitas
Žlica dobrote
Mala ljubav
Pokora ili...
Susjedi - ćaća i sin
Raspeti do Uskrsa

Ivka Iveša iz Srinjina

Image

 (3. studeni 2003 – 3. studeni 2006)

Poslin Drugega svitskoga rata u našu je kuću arivala Ivka iz Srinjina. Ni jemala višje o' trideset godin.
Siromašica, mater ni upoznala, umrila je omar poslin poroda, a ćaća je umra kad je jemala šest godin. Brat Stipe se oženija, rodilo se četvero dice, naša je posal na đigu, di je odija svaki dan iz Srinjina prinašat na škinu pune vriće iz vagona. Kad bi se doša javit Ivki bija je u trlišu. Jadan, vas bil ka' o' brašna, promuklega glasa, mršav, kost i koža. A tribalo je čagod radit za priranit fameju i ženu Mariju koja je čuvala dicu i kokoši i još radila na zemji. Kad bi završija posal Stipe bi zna povirit Ivku, a ondac bi ona omar potrčala priko skala, doli u portun, a prije tega bi u žep vazela koji dinar. Sto puti bi joj mater rekla ča ga ne zove gori, vengo razgovaradu u portunu, ''ka' da nemaju di''. Ma Ivka ne bi imala rigvarda dovest ga takega bilega i punega prašine. Doli bi oni kratko izminili važne beside, a ondac bi mu Ivka gurnila koji dinar i tako pomagala fameju. Za nji' je živila i radila.
Kad je došla bilo nas je sedan. Pari mi se da je Pave baš sidila na vrčini kraj vrata o' kužine. Ivka je bila osma.
Bila san malešna i ne znan, kako joj je teka život kod nas, ma znan da je ostala do starosti virna našoj kući i bome, ispratila naše stare na vični počinak.
Posebno je volila nas dicu. Kad bi na kolinima puzla i glancala parkete, ja bi joj sidila na škini, a ona je govorila da je moj tovar i  sama bi me zvala da uzjašim. Kad smo naresli, bila je uvik puna jubavi za nas, gledala nas i sićala se naših uncutarija.
Volili smo je ka našu.
čistila je i u Kapetaniji i od njizi dobila penšjun i mali stan. Pomagala je još nekin famejama, čuvala bolesne, uvik molila, u crikvu odila.
Udala se, ali je čovik brzo partija. Naša mater bi užala reć, da ga je činila puno jist pa ga je kolpalo i partija je o' prvega tira. Naša je  Ivka ostala udovica. Živila je u stanu sve do teške bolesti, a ondac se poslin puno vrimena, vratila meju svoje, u Srinjine.
Ivka ni bila sritna.

Image

Pokorna, s dušon o' roba, puno je trpila, puno radila.
U našoj je kući bilo uvik puno spize za svakega, ma Ivka ni tila nikad vazest novo, friško, uvik je vazimala kruv o' jučer spremala ga u mrižicu i nosila za bilu kavu navečer. Ništa ni bacala, sve je vridilo. Stare razbijene bičve mogu se zakrpit; na puknute najlonke će fermat očice; stari boršini: - Sve to vaja, dušo moja. - Tako je Ivka uvik nosila, spremala, čuvala. Ritko bi kad vidila novu robu, bičve, novi boršin ča bi joj mali Isus stavija ispod bora ili ča bi joj dali kroz godinu.
Ivka je bila ka stvorena za mrvice o' života. Danas mi se pari, da ni mogla podnit bo'je i lipše od onega ča je jemala njezina sirotinja u Srinjinama.
Nono Marko i dida Duje, uvik su joj dodavali na mjesečnu plaću, a kad smo naresli i počeli radit i mi smo dodavali (ne znajući jedan za drugega), a Ivka je kupila i čuvala za svoje piliće.
Sve za njizi, njezino jedino blago.
Ivkina jedina žeja je bila da na kraju prispije u obiteljski greb, finalmente i zauvik meju svoje, a tot su joj  mater i ćaća. Ostavila je i pineze za Gregurske mise. Kad je sve pospremila ondac je partila.
Nema višje ni brata Stipe ni njegove Marije. Pilići su izresli u jude. Tetošidu dicu i unuke pod krovon zajedničkih žuja, podno Mosora.
Sićanje uz tepli kamin čuva sliku pokorne i ponizne duše, koja počiva u zagrljaju Onega koji je obeća odmorit umorne i razveselit žalosne.

Image


.