Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

časna rič čovik
Image
Ne va'ja pisat kad je čovik jidan. Ko bi reć da i staron čoviku more skočit živac!? Altroke da 'š odit malešan pod zvizdan?
    Dojde mi da sve ispripovidin a ondac pomislin ča će mi to, ko će maknit nevo'ju kad smo taki, nesriknji rojeni.
   Sramujen se ča san čovik. Otila bi da se nikor tako ne more zvat dok ne da, ka niki čertifikat, da je zavridija tako se zvat oli da mu prominimo ime…
    Bože! Oprosti mi ča ne mogu prominit one, koji bi mogli, kad bi tili, bit bo'ji, vridniji, zavridit pineze ča i' dobiju na kraj o' miseca i one druge ča in kap'ju sa strane.
    Oni sve moredu i ne tribaju ništa. Nima nikoga povrj nji', nikor ne će u nji' taknit.
   Bože! Ne bi bilo tako teško da i' jema malo, ma jema i' svugdi, a nan je najtežje kad intramo na nji' u kućan di čovik uliza radi pomoći, jer je betežan i nesritan.
    ča je najgore i oni se 'gori' žalidu da jin je teško. Uvik je nikor kriv, nije napravija ča triba, kako triba. Uvik se triba kontraštavat, a da bi to ispalo 'transparentno' ondac se dovede i novinara i eto ti panade. Uvik nikoga triba sminit, potirat, reć da ne vaja, da čini gluparije, da ne zna… Ondac se oni drugi najididu i pobignu na bolovanje, pa, bidni, tako 'bolesni' tučedu svin strilican po suradnicin, da se ne more tako radit, ča i kako triba… Svitu moj! Gremo jedan korak naprid a dva i višje, nazad. Nima ko reć da ne vaja ča ne vaja, a ako ča vaja, to ćemo priskočit, jer ča će to svitu?
 
Image 

    Znate li vi koliko pinez košta kad vas betežnega tonobil, od ošpidala vozi od Splita do Zagreba, u drugi ošpidal i jopet nazad? Ni ja nisan znala. Tri ijade kunic! Puno. Koliko košta kad čovik, ne ćemo reć 'čovik', jer nan je žaj te lipe beside, vengo 'odgovorni' poša'je tako betežnega čovika na put u Zagreb, a ovi ga ozgar vratidu nazad, jer nima karte, a karte nima, jer u Splitu nije nikor od oni 'pozvani' napravija svoj dil o' posla i čovik je ka paket partija, bez 'prethodne obrade', koja je tribala za operacjun? čovik je tako u jednen danu putova od Splita do Zagreba i jopet natrag. Koliko košta ovi put zaništa, ne znan, samo se sramujem za onu besidu čovik, koja ne gre sa svakin imenon? Grubo za čut, ma tako je.
    Ondac se jopet sve ponovilo. Jopet je čovik doveden do njizi. Ni to ni bilo lako. Triba ulist u ošpidal, doć do vrja da vididu siromaja, da nima nikoga za sebon. Ka na utrkan, prim'jen je i sve je bilo gotovo za dva dana.
    Svi su 'odgovorni' notali da se čovik more operirat i jopet je tonobilon od ošpidala partija. Jopet ka paket.
    Ondac, ka bomba, za'nja vist: ne more čovik s tak'in nogan ulist u sterilnu salu očnega odila. I jopet isti dan nazad. E, moj čovik!
    Sad smo arivali do zanata. čovik jema rane na nogan. Svaki ga dan privijadu. Jema čertifikat od kožnega likara i od ostali' specijalisti da nima zapreke za operacjun. Ma ne, oni ne ćedu takega bolesnika. Tražidu da se 'saniraju otvorene rane na nogan' pa da potla tega dojde jopet, treći put u Zagreb. I ča ćemo mi koji se ne razumimo u ote stvari ni u MRSU mislit vengo da se oni koji se razumidu u to, meju sebon ne razumidu. Još je likar u Zagrebu reka čoviku, da mu mrenu mogu operirat likari u Splitu, a za drugo joko neka dojde kad izliči noge. Ka, bilo mu žaj čovika!?
    Aj' ča!  S MRSON joli prez nje, čovik se vratija jopet nazad. I drugi put 'u ništa'! A kad se je tek uputija u likara  rekli su da je priša, da triba omar u ošpidal, spasit vid, ako se ikako more.
    Žaj mi je. Puno mi je žaj, ne zarad tega ča je išlo u vitar još tri ijade kunic' o' zdras'va, vengo ča se pozvani nisu mogli dogovorit, ča su te naručili da dojdeš, ča si iz drugega tira iša sa svin kartan, kako triba i jopet te nisu primili.
    Ma, znaš, nemoj se najidit ča ću ti reć. Pari mi se boje da ji' ne vidiš. ča će ti taki svit koji ni kapac spasit čovika, a svi bi otili da i' nazivjemo judiman. Ma, nemoj!
    čovik se prid njiman sakrija u bužu.
    Prin puno vrimena, ni se svakon moglo reć da je gospodin, jerbo ni' svak ni bija.
    Ma, pari mi se da se danas ne more svakon reć ni da je čovik.
    Škužajte ča san se jopet najidila. Ma, kad van sve ispripovidin, pinku mi je lagnje.
    Za čovika triba molit Boga, jerbo ćemo ostat prez 'judi.

Split, 20. kolovoza 2007. god.
 
Image