Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Da Njega nima?

Image

    Da ne gren uvik istin puten, jutros projden kroz mirni dil starega Manuša.
Mučidu smišne kućice zaklopjeni' škura.
 
Image 

    U đardinima nima višje glinenog patu'jka, ni dice, ni zogatuli po tleju, ni pupe od kaučuka, ni mede, ni baluna krpaša a ni katrigi, na kojin su sidili stari, u 'ladu.
    Pari mi se da odan ise'jenim miston. Oli morebit, ovi novi unutra, žividu drugovačije, prez susis'va i čakul, oli su fameje došle na unjulo.
    Samo su tonobili sinjal da nikor živi u tin kućan. Njanci po koraka uda'jeni jedan o' drugega, zatrpali su pločnike, s jedne i druge bande ulice. More se odit samo po sridini.
    Za menon se došu'ja lipi tonobil. Ni zatrubija. Morebit, da me ne pristraši?! Kad se ferma do mene, razumila san da se moran maknit. čovik se ni jidija, a ja san mu zafalila ča me ni satra i utirala san se nastranu, meju dva tonobila. Jedva.
    Di je nesta ti svit? Oli su svi partili? Morebit u niko drugo vrime o' dana i jema koga? Ne znan.
    U ladu palme, nešpule, smokve, pinku da'je i lipe. Osićan stari vonj. Pari mi se da je isto tako vonjalo i u dvoru švoric', na Lovretu, kad bi  nas dobri šjor Ivan Eterović vodija kod njizi u zabavišće, prin šezdese'dvi godine. Ti me vonji sićaju na vrimena i lipa mista iz ditins'va. Morebit jošćec ovod nikor živi iz onega vrimena? Morebit da su umorni i betežni, a morebit da višje i nimaju ča reć. Najskoli, Bog zna jema li i' ko i čut?
    Tribimo se i pomalo dolazimo na red.
    Nima čovika za vidit. Gren da'je.
   Do mene projde jedan tonobil i na njen proštijen njimačko prezime. Meni je to bilo lipo prezime, jer se tako zvala i moja prijatejica Radana, s kojon san išla u zagrebačku skulu, prin pedes'sedan godišć. Radana za me ni bila obična 'prijate'jica'. Kod Radane san u Zagrebu, na Krijesnicama, prvi put vidila cablo o' jabuke, na padini crvene ribizle, oćutila vonj zem'je i prilipeg đardina. O' sriće san se, ka luda, itala po zem'ji. Kad san se vratila kući, teta mi je rekla da se ne znan ponašat. Ko je vidija da se divojčica tako ponaša!? Ja je nisan obadavala i mislila san da san tako sviman okolo pokazala koliko san sritna. Samo smo dvi godine bile zajedno, Radana i ja, a ondac san se vratila u Split i svak je nastavija svojin puten.
    Prin dvi godine san, na internetu, prigledavala zagrebačke gimnazije. U jednoj san, meju profešurima, intrala na Radanu i njezino njimačko prezime. Bila je profešurica o' ingleškoga jazika. Na portalu san jon našla inidiric. Bilo mi je puno drago vidit da je ostala živit na Krijesnicama.
    Ondac san se malo fermala i napisala jon leteru, u kojon san štivala sva naša lipa sićanja, od prolića do bile zime, svu lipotu Srebrnjaka, Dugega Dola i Krijesnica, di san prvi put po noći gledala kako krijesnice letu i svitlidu. Perfin san dodala i litrat iz 1950., di smo se u školi slikali s meštrovicon Anicon. Bila san sigura da će se Radana sitit tega vrimena i da će jon bit draga moja letera, koju san jon poslala, u običnoj šakuperti s bulon. Ka u ona, pinku starija, vrimena.
    Ma, Radana ni odgovorila na leteru. Njanci besidu.
Leteru čuvan u računalu. I Radanu.
    Tonobil s njezinin prezimenon je proša i odnija sa sebon lipo sićanje, a ja san se vratila i jopet san tu, ususret dobrin judiman.

    Sila san kraj njizi i slušala kako se meju sebon razgovaradu o jednen bolesniku i da in je mlogo teško. On ne more ništa sa sebon. Jema tešku narav. Ono ča njizi najviše vriđa, je da je grub, pun najgrubji riči za nji'. Ma, uvik i svaki dan. Ponižava i', viče na nji', beštimaje i priti in. I udrija bi i', kad bi moga. Žena mu, koja je bila isto tako betežna i teška, umrila je prin nikoliko dan. Mislili smo da će sad bit lagnje, ali nije. Tako to dura već devetu godinu. Nikor ni moga s njiman du'je izdurat vengo ove naše dobrice. Prošlo je po svita, ma prošlo i o'šlo. One mučidu, naprave posal kako triba, otrpe uvride i beštimje i idu da'je. Ni to lako.
 
Image 

    Sto puti se pitan kako one to moredu izdurat a druge ne moredu? Ma, one jemadu ono ča mi nemamo, ča nismo ositili. One jemadu iskustvo onega drugega. Potirane su. Bižale su s vrićican u rukan. Ubijali su i'. Palili su in zemju. U škovaceran s metlicon kupili su mozak mladića ča ga je neprijatej propuca, i bižali s njin u crikvu di su i drugi mrtvi ležali. Zamisli, da je mater bila sritna ča jon je je'na o' naših dobric donila mozak o' sina u škovaceri.
- Tako, neka je sve njegovo tude. - A tude su ležala još dvojica njezini' sinova.
    Dragi moji! Kada tak'e dobrice, s tak'im sićanjima njeguju betežnega čovika i svaki dan slušadu beštimje, uvride i poniženja i ne pokažijedu svoju bol i rane, vengo nose i tu'je, čovik ne more nego zafalit Bogu ča in je da forcu tako drito nosit križ i odat s viron da je i to za ničije spasenje.
    Dok san u sebi okrićala njiovu bol, dospila je poruka don Antuna Pećara o Putu križa. Ka da je prispila u pravo vrime. Uvik mislin da je Put križa dil svakega dana i vrimena. Uz čije bi se skute stisli, komu pridali nesriću i nevoju, ko bi nan da forcu do kraja iznit ovi život, s kin bi priskočili onu crtu i poslin smrti prišli u novi život? Ko bi nas dočeka na drugoj bandi, da Njega nima?
    Finalmente i ovi Put križa od don Antuna Pećara potvrđuje mojin dobrican' da je korizma uvik dok judi pate…

Split, 1. kolovoza 2007. god.
Image