Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Drugovačiji
Image 
    Prin višje o' dest godišć, potla operacjuna, u bolesničkoj kamari ležale smo, dvi ženskice i ja. Jedna je bila iz Zagore, druga s otoka i ja odavde. Ma, bolešćina je bila ista, 'županijska'.
    Prva koja je bila ka kapo o' kamare, otila nan je reć da je njon pinku lagnje, jerbo je iz istog mista ka i dotur i da jon nikor ne bi bija učinija ča on, kad je arivala na prišu u ošpidal. Falila se pinku priko mire. Ka ono, cilu noć su je vodili o' jedneg do drugeg aparata, da bi točno vidili ča se to dogodilo u njezinon drobu. - Prošli su s menon sve aparate u bolnici.-, govorila je. Ne ću da'je, ni lipo.
    Ja virujen da bi ti likar to bija napravija i za nas druge. Ma, mi se bidni oćemo malo pofalit, barenko u bolnici, kad to ne moremo u fameji oli na poslu.
    Na drugoj je posteji ležala ženskica koja je malo pripovidala. Ona je znala da ni dobro i navečer bi s menon molila Ružarij.
 
Image 

    Ne ću je nikad zaboravit, jerbo mi je ispričala ča je sve učinila da bi mogla vazest kredit i prominit ga u pineze. Išempjali su je i rekli jon da prez tega ne more na operacjun. To su jon svitovali mišćani. Nisan virovala u to. Bilo mi je žaj ča je nisan prin susrila.
    Molila je Boga da jon dâ vrimena barenko otplatit kredit pa nek je pozan tega vazme. Ne znan je li, bidna, dospila vratit dug?
    U to vrime, nikako ka i danas, bila je u fojin 'navala' na ošpidal, na doture. Ni mi bilo lako ulist. Bila san puna straja. Mislila san puknit.
    Osan dan ča san provela u ošpidalu, operirana san i previjana. Upoznala san svita o' spremačic', do medicinski sestric' i likari.
    Nikor ni bija drugovačiji prema meni, jerbo nisan vazela kredit, niti san se osićala manje vridna ča ne poznajen nikog o' njizi. Upoznat ćemo se, jema vrimena, a i nalaz ni bija za pofalit se, pa san znala da će naše poznanstvo durat bokun du'je.
    Za dva miseca bi' će jedanćst godišć o' tega. Nike san ambulante i likare zapametila i ne ću i' nikad zaboravit. Ti su judi postali ka i moji prijateji.
    ča reć na sve ča svit pripovida, a svi govoridu ka 'iz prve ruke'? Grubo.
    Ona mi je najbo'je odgovorila i fala jon. To je i moj odgovor i pitanje svin i cilon svitu.
    Je li van ikad ikor o' doturi odbija pružit pomoć oli vas operirat, jerbo niste digli kredit, jerbo niste donili pineze, joli vas zato potira iz ošpidala, uskratija van ličenje? Je li vas koji dotur pita da mu date pineze? Sigurno nije. To ča vi činite pa oćete o ten pripovidat i falit se, zato se sramujte. Jema nas svakakvi', more bit tako i meju likarin, ali ne mo'š zato cilu struku popjucat. Ne vaja!
    Kad san rekla sestrican da ću i' pofalit u Slobodnoj rekle su: - Ajme, dražje bi nan bilo to nego bilo kakvi pinezi, jer ovo ča činidu s ošpidalon prišlo je svaku miru... -
    Kad san izašla iz ošpidala, u studenon 1996., otila san se zafalit sviman i napisala san nikoliko lipi', juski' besida i dala u Slobodnu Dalmaciju. Jedva, jedvice san uspila. Pitanja ka: - ...Pa di ćemo s tin...? - Oćemo li meju šonete? Oćemo li u oglase? Ne znan. Moran pitat urednika, pa šta on reče…. Nazovite posli… - I jopet u ništa!
    Po dana san se telefonski dogovarala, kako i di, a ondac mi je puka živac i rekla san: - U kakve šonete?! Kako vas ni sram? Stavite zafalu na stranicu di ste nikidan tukli po ošpidalu... - i rekla san in, da ću nazvat ured prisidnika države i prijavit njiovo ponašanje. Ja nisan politika. Ka obični, mali čovik, oću reć dvi beside za ošpidal i te jude i ko mi to more zabranit? Smi li se dogodit da čovik ne more napisat ništa lipo i to stavit u foje? Da san napisala napr. da u kondutu ni bilo karte, ne bi rekli da ne znaju di će tu vist stavit, vengo bi je omar fikali na prvu stranicu.
    Uspila san, nakon velog natizanja. Svi su u fojin proštili zafalu i bilo in je drago da i' se nikor sitija.
    Opetujen, koliko god zlo bude reslo i guralo se meju nan, da napravi dižgracju, ne pridajimo se, fermajmo ga s miron. Tak'e nas Bog voli i nikad nas ne će ostavit na cidilu.


Split, 25. rujna 2007. god.
Image