Knjiga - Dodir vremena

Image

Mira Donadini
Dodir vremena,
Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija 23, CUS, Split 2007.
(Predstavljanje, petak 4. svibnja 2007., dvorana Sjemeništa,
Z.-Frankopanska 19, Split)

Poštovane gospođe i gospodo!
Dragi prijatelji koji ste se odazvali pozivu i došli na ovo predstavljanje!

Prije otprilike mjesec dana gospođa Mira Donadini u pratnji gosp. Vlade Lozića donijela je u uredništvo Crkve u svijetu već sređene tekstove svoje buduće knjige pod naslovom Dodir vremena. Autorica me zamolila da Crkva u svijetu bude nakladnik njezina djela za koje će ona sama preuzeti sve troškove pripreme i tiskanja.

Pogledavši popis priloga u knjizi i mišljenja dvojice kolega profesora i svećenika dr. Alojzija čondića i dr. Mladena Parlova rado sam pristao na taj prijedlog te smo knjigu svrstali u jedan od nizova naših izdanja pod naslovom Teologija 23. Premda ta serija obuhvaća pretežno zbornike radova znanstvenih simpozija i teološke monografije, tko pročita ovu knjigu spoznat će da je ona stilski drukčija, ali ima izrazitu teološku potku u smislu svojevrsne narativne teologije pa je s pravom u tom nizu pronašla svoje mjesto.

Drago mi je da su na vrijeme završeni svi uređivački i tiskarski poslovi tako da Vam večeras možemo predstaviti ovu zanimljivu knjigu. U njoj je autorica u 12 poglavlja objedinila 140 svojih različitih uglavnom kraćih tekstova poetskog i proznog karaktera među kojima ima pjesama, crtica iz života, razmišljanja, zapažanja, zabilježaka, osvrta, molitava, meditacija, refleksija o važnim događajima domovinskog rata i najnovije hrvatske nacionalne i crkvene povijesti. Sve što je u knjizi sabrano, doživljeno je i proživljeno, ponajviše u radu sa starijim i potrebnim osobama kojima se autorica posvetila. Gospođa Donadini je angažirana spisateljica u službi potrebitih ljudi, svojih sugrađana, nadahnuta kršćanskom vjerom i puna suosjećanja i topline za te suvremene siromahe. Svoja zapažanja, misli, osjećaje i poticaje prenosi nam s ljubavlju i zaodijeva ih u razumljiv, jednostavan i ugodan stilski izraz koji uvijek nosi snažnu poruku.

Za dublje i svestranije prosudbe ove knjige bit će drugih prilika. O tome će možda nešto reći dvojica kolega predstavljača. Ja bih ovom prigodom iznio samo nekoliko svojih (subjektivnih) dojmova koje sam čitajući i listajući Dodir vremena na neki način iščitao kao svojevrsne poruke naše autorice svima nama.
  1. Vrijednost dobroga kućnog odgoja. U dva zadnja poglavlja napisana na splitskoj staroj čakvici autorica uočava kako se izgubio onaj stari dobri kućni odgoj. Nema kulture u ponašanju u međusobnim ljudskim suretima na hodniku, stubištu, u uredu ili na ulici. Puno je divljaštva i neotesanosti, psovki i bezobraština, grubih riječi i bezobzirnosti u našemu komuniciranju. Uzvratiti pozdrav, pokazati ljubaznost, učiniti sitne male usluge, biti pristojan i uredan dio su one finece ili finoće i uljudnosti u ophođenju koje čine da naš svagdan za sve nas bude ljepši a da i teške životne situacije lakše podnosimo.
  2. Iskreno domoljublje. Domovinski rat, branitelji, hrvatska sloboda i neovisnost, hrvatski generali u Haagu to su teme prisutne u čitavom nizu napisa naše autorice. Svjedoci smo kako neke skupine u Hrvatskoj sustavno obezvrjeđuju žrtve i napore u ostvarenju slobode i neovisnosti. Ima i onih koji su svoj patriotizam dobro unovčili. Domoljublje za Miru Donadini nije prazna fraza ni sredstvo za ostvarivanje nekih osobnih interesa nego istinski osjećaj i zdušno zauzimanje za svekoliki napredak Hrvatske države, osobito njezina jezika i kulture, te svih vrednota vjerskih i nacionalnih na kojima počiva Hrvatska. Zato ona i cijeni, poštuje i moli se za sve one koji su podnijeli tolike žrtve a mnogi i život svoj dali za našu slobodu.
  3. Autentična kršćanska duhovnost. U knjizi ćete naći razmišljanja o ljubavi i patnji, o nemiru ljudskog srca i traganjima ljudskog duha ali jednako tako i borbi dobra i zla, meditacija, razgovora s Isusom, molitava Bogu, povjerenja i pouzdanja u njegovu blizinu, njegovu ljubav i blagoslov. Doživljaj Božje prisutnosti, njegove takoreći prisnosti s našom autoricom dolazi iz dubina njezina srca. Ona doživlajva Boga kao vjernica u svakidašnjem obraćanju Ocu nebeskom i otvorenosti za njegove poticaje te se prepušta da je duh Božji vodi. Vjera ovdje nije rubna i sporadična stvarnost, nego ona usmjeruje i nadahnjuje cjelokupni život.
  4. U službi dobra. Staviti se u službu dobra, to je rekao bih ključna misao i temeljno životno opredjeljenje gospođe Mire Donadini. Nasuprot tolikih zala o kojima pišu crne kronike u novinama i na web portalima, tolikih nevolja u našemu svijetu, autorica nas ne samo poziva nego i primjerom pokazuje da činimo dobro potrebnima i nemoćnima, da se čineći dobro suprotstavimo moći zla u današnjemu svijetu. Ne proklinjati tamu nego upaliti svoje malo svjetlo dobrote. Ovo zauzimanje u službi dobrote ima dakako duboko kršćansko nadahnuće u vjeri. Valja u potrebnima prepoznati samoga Krista koji s nama nosi ljudske terete i svojom božanskom snagom pobjeđuje silu zla otvarajući nam novi život snagom svoga uskrsnuća od mrtvih.
  5. I na kraju: Gospođa Donadini ne spada u one tzv. sveprisutne medijske ličnosti ( ima ih i u Crkvi !) koje sve što govore i čine podređuju svojoj osobnoj promociji. Naša autorica je samozatajna, skromna, djeluje nenametljivo u pozadini. Na taj se način jedino i može svjedočiti prava ljubav. No istinska ljubav je i dosjetljiva, iznalazi putove do onih kojima je potrebna. I takvoj ljubavi, rekao bih, potrebno je malko – dopustite ovu riječ – promidžbe. Dobro privlači snagom koju ima u sebi, ali ga ipak treba iznijeti na vidjelo da može privlačiti i druge. Stoga mi je drago da je tiskana ova knjiga i da večeras možemo upoznati i njezinu vrijednu i dičnu autoricu.

Nediljko A. Ančić
Split, 4. svibnja 2007.

 

IKA

U velikoj dvorani Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predstavljena je 4. svibnja knjiga samozatajne, ali splitskoj kulturnoj javnosti dobro poznate humanitarke Mire Donadini. Knjiga ″Dodir vremena″ objavljena je u nakladi Crkve u svijetu, i to u nizu Teologija. Riječ je o 140 različitih tekstova, proznoga i poetskog karaktera, nastalih u razdoblju od 1956. do 2006., podijeljenih u 12 poglavlja, koje je autorica objedinila pod naslovom ″Dodir vremena″. U knjizi se mogu naći prozni tekstovi, pjesme, osvrti, crtice iz života, molitve, reakcije, a posljednja su dva poglavlja napisana na staroj čakavici. Sve što je sabrano u knjizi doživljeno je i proživljeno, osobito u radu sa starijim osobama kojima je posvetila dobar dio svog života. Kao što u knjizi ističe u 41. godini života osjetila je Božji poziv da se posveti napuštenima. Napušteni, stari, siromašni, obespravljeni, bolesni, zaboravljeni, maleni, beskućnici, branitelji... to su oni kojima je autorica posvetila svoje poslanje i kako sama kaže ovom je knjigom odlučila ″bogatstvo siromašnih izvući iz potleušica zabiti″. Ona želi pokazati kako ti ″maleni ljudi″ imaju svoju tužnu priču, kako nisu samo ispružena ruka i kako premda odudaraju s televizijskih i novinskih naslovnica, ipak razobličuju bijedu svih onih koji ih zaobilaze. Najčešće su potrebiti lijepe riječi ili geste.

Ova je knjiga bogoslovna upravo zato što govori o malenima i što nas podsjeća da je Krist postao malen. Ona je i moralna, jer upravo ukazujući na malene poziva na preispitivanje savjesti. Autorica ističe i važnost kućnog odgoja čiji se nedostatak sve više uočava u svakodnevnoj bezobzirnosti i grubosti. Također ističe iskreno domoljublje, prisjeća se rata i suosjeća s poratnom Hrvatskom i generalima. Cijeni, poštuje i moli za sve one koji su podnijeli žrtve. Temeljno poslanje ove autorice je staviti se u službu dobra i to je ono što ona želi posvjedočiti svojom knjigom. Primjerom pokazuje da se čineći dobro suprotstavljamo zlu, te stoga poziva da ne stojimo u tami, nego da palimo mala svjetla u svom životu. Sve što ona čini, čini iz ljubavi, skrovitosti i poniznosti. Zato ova knjiga prikazuje životnu i dušobrižničku stvarnost. Ona s neskrivenom čežnjom piše i o događajima koji su zaboravljeni, razborito potvrđuje ljudsku stvarnost i procjenjuje, ali suzdržana je u osudi svijeta. Radije iznosi primjere malenih, jer je ono što oni čine skriveno očima svijeta. Ona svjedoči kako postoje maleni koje služe još manjima od sebe. Mira Donadini ne bježi od patnje, nego kao da je traži. Ona tvrdi kako patnja ima smisla, jer omogućuje da se u vlastitoj patnji raste, ali i da se otkriva tuđa patnja i da je se pomogne nositi. ″Kada prepoznaš da ti je Bog na put doveo siromaha, pomozi mu, jer će se dogoditi da će ti Bog jednom uzvratiti, iako nisi tražio″, tim riječima autorica poziva sve ljude da čine dobro. Izgradnji boljeg svijeta pridonosimo onda kada činimo dobro, stoga je ova knjiga poziv za izgradnju humanijeg svijeta.
Knjiga je plod djela zapisanih nadahnutim jezikom. Ona iznosi životne slike i u njima vapi, moli, kliče ″Bože, dokad će tvoje djelo ostat skriveno?!″

 ***
Uoči predstavljanja knjige Dodir vremena, splitska klarisa,
s. Marija od Presvetoga Srca,
napisala je:
- Radujem se i čestitam Vam na Vašoj knjizi, koja je u naznačenom
roku izišla iz tiska i koja će biti predstavljena ovih dana,
o kojoj će zboriti eminentni teolozi-profesori.
'Dodir vremena' uistinu je svjedočanstvo sadašnjice,
naših bolnih prilika, borbe za vjeru i Domovinu;
stradanja naših heroja-branitelja,
a i Vaše osobno-za naše temeljne vrjednote:
'za krst časni i slobodu zlatnu.'
Posebno je dirljiva Vaša ljubav prema bližnjemu,
prema bolesnima i patnicima, prema svima koji su u nevolji.
Pomolit ću se Duhu Svetomu za uspjeh knjige, Vašeg djela:
Neka donese duhovne plodove i bude mnogima
poticaj na milosrdna djela ljubavi.
Srdačno Vas pozdravljam. S odanošću u Kristu.

s. Marija od Presvetoga Srca, 27. travnja 2007. -
***

Jedan mi je sjemeništarac, poslije predstavljanja, uručio list
na kojemu je napisao:
- Poštovana gospođo autorice!
Slušajući večerašnja izlaganja, iako još knjigu nisam pročitao,
naslućujem i osjećam njezinu vrijednost i značaj.
Mislim da je jedna ovakva knjiga
prijeko potrebna današnjem čovjeku,
da ga osvijesti i posvijesti o pravim vrijednostima:
ljubavi, milosrđu i pomaganju braći ljudima.
Iskrena Vam hvala!

Sjemeništarac PM
4. svibnja 2007. -
*** 

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Lovret u Splitu
i predsjednica Katoličke udruge Lovret napisala je:

- Draga Mira! Utkana si u temelje skrbi za starije i nemoćne osobe na Lovretu.
Tvoj 'Dodir vremena' poruka je za one koji traže dobro.
Dok Ti čestitam, u ime Doma Lovret i Udruge Lovret,
zahvaljujem Ti za doprinos da ova skrb bude sveti i blagoslovljeni posao
i onima kojima je namijenjena i onima koji taj posao obavljaju.
s. Ljiljana Todorić
4. svibnja 2007. -
***

Prof. Milan Ivanišević piše:

- Poštovana i draga Mira,
Hvala što ste mi poslali ovaj pobudno sročen prikaz Vaše knjige i doživljaja njezina predstavljanja javnosti, koji je prekjučer bio i u kojem sam u duhu pratio svu Vašu radost. Ovaj je prikaz IKI na čast, a žao mi je što nisam vidio tko ga je ovakvoga sastavio. Napisao/napisala je od srca sve ono što je pisac prikaza našao u Vašim knjigama, o čemu mi, Vaši prijatelji, već znamo, ali je dobro to još jedanput i opet nanovo ponavljati. Neka Vam milosrdni Gospodin dade snage nastaviti pisati i promicati ono što Vas potiče, a svima oko Vas čini veliko dobro.

Svako Vam dobro od Milana –
***

- Poštovana gđa. Mira,
izuzetno mi je zadovoljstvo bilo primiti Vaše riječi i spoznati kako slušate moju emisiju.
Ja Vašu stranicu imam među svojim favoritima već duže vrijeme.
Nažalost nisam nikako mogao nazočiti promociji Vaše knjige "Dodir vremena", jer sam baš u tom terminu imao
prije dogovorenu konferencijsku vezu sa SAD glede mog gostovanju na međunarodnom skupu u Zagrebu
na kojem govorim kao predstavnik pacijenata oboljelih od karcinoma.
To i jest razlog što se naredne Nedjelje ne emitira moja emisija.
Izuzetna mi je čast što ću primiti Vašu knjigu.
S osobitim poštovanjem,

Ivica Ursić -
6. svibnja 2007.
***
- Draga Mira!

čestitam Vam od srca na Vašoj knjizi i promociji Vaše RIJEčI koja je nikla na tlu života naše najmanje braće i sestara.
Riječi koje su nadahnute Njegovom blizinom i poticane od Duha Svetoga su sada kao dijete, stasalo dijete koje puštamo u ovaj svijet koji toliko vapi za toplinom i žeđa piti s Izvora Istine.
I opet zahvaljujem Svesilnom što Vas je unio u moj život.
Srdačano Vas pozdravljam i u duhu i molitvi sam s Vama.

Duga (Bazilija)
7. svibnja 2007. -
***

Dodir vremena pun vjere i ljubavi

Eto, danas se dogodilo: Stiže u pošti knjiga Dodir vremena (Crkva u svijetu, Split 2007.) moje drage i poštovane šjore Mire iz Splita. I ona i njezin grad, koji s ljubavlju opisuje, meni su dragi kao da smo rođaci, rođeni u istom našem najlipšem mistu na svitu. Stiže poštom Dodir vremena jer pored najbolje volje tog 4. svibnja nisam mogao doći u Split.

Pitam se, koji je ono dan Mira odabrala za promociju svoje knjige? Jednostavan odgovor – prvi petak mjeseca svibnja! Iz odabranog dana predstavljanja knjige može se prije svega iščitati spisateljičina duboka vjera. Opet onako skromno, kako ju opisuju njeni uvodničari, odabrala je nadnevak vrlo znakovit. Prvi petak dan je posebne pobožnosti Presvetog Srca Isusova. Mjesec svibanj uvijek je mjesec posebne počasti Blaženoj Djevici Mariji. Zar ima ljepšeg odabira takvog dana, za predstaviti knjigu punu Kristove i Marijine ljubavi? To je knjiga poštovanja i ljubavi za mnoge uboge, napuštene, ostarjele, onemoćale, uhićene, lažno optužene, zaboravljene, pogažene, oblaćene..., koje s velikom ljubavlju u svojim poetičnim i proznim razmišljanjima opisuje spisateljica Mira Donadini. O Bože, koja milost samog odabira dana predstavljanja knjige u čast i na slavu Gospodinovu!

Dovoljno je pogledati samo istoimeno poglavlje u knjizi Dodir vremena i pročitati pjesme Velika dušo!, Hrvatska, Šapat i naposljetku Dar generalu Gotovini, kako bi se shvatilo koliko poslije Gospodina, Mira ljubi Hrvatsku u kojoj je rođena. Nadasve ljubi ljude u toj tužnoj, a tako Lijepoj našoj. Mira ljubi čovjeka, bližnjega svoga, kako je to Isus naredio. Ljubi one najmanje, najsiromašnije, najnemoćnije, najranjivije... Ljubi poput onog kako je zapisano: Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! (Mt, 5;6). Mira Donadini, pravi je katolički laik. Puna je ljubavi za Isusa među svojim sugrađanima, za Isusa u Euharistiji, za Isusa u molitvi vjernika, za Isusa u Marijinoj krunici, čvrsto svjedočeći svoju vjeru svojom knjigom u svom Dodiru vremena prema bližnjima. Moja davna želja bila je da njezini tekstovi ne ostanu samo u elektronskom obliku, već da postanu dostupni svima onima koji žele Dodir vremena opipljivo držati u rukama kao klasičnu vrijednost. Eto, uspjelo je! Elektronski Dodir vremena preoblikovan je u vrijednu knjigu. Stoga autorici Miri Donadini čestitam od sveg srca!

Damir Borovčak
8. svibnja 2007. god.
***

 

Dragi moji!

Svi ste Vi bili velika pomoć, razlog da se ne zaustavim
i da ostavim trag nastojanja i želje mijenjati odnose
među ljudima, uočavati 'najmanje', upoznati rubne...,
u svakomu nalaziti ono dobro, nekada skriveno,
neizraslo do kraja,
zlo veće ili manje, zavisno o unutarnjim snagama da mu se odupremo,
razumjeti da smo po Bogu ipak svi isti,
odrasli u različitim unutarnjim 'stanjima' ,
koja nas često, prema različitim mjerilima, suprotstavljaju
i pretvaraju u čovjeka kakva Bog nije želio.
Život oko mene i ja u njemu nastavljamo se čuditi.
Dok to čuđenje bude trajalo,
trebat će ga zapisivati i darivati.
Svi koji posjećuju moju web stranicu,
www.donadini.net , uvjerit će se da me vrijeme još uvijek 'dodiruje',
da traje i da se nastavlja u novim naslovima. Do Božje volje.

Mira Donadini
Split, na Sudamju, 7. svibnja 2007. god.