Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

BOKERIA ZAUVIK

24.7.14.

Svitu moj, joščec pet miseci i udrit ćemo po bakalaru i fritulan. Pari mi se da će prvi put zavonjat i u našoj Bokeriji.

Svaki ko ni zločest prinosi o just do just, da je Bokeria prava lipotica u staren dilu Splita i da je dostojno zaminila gvožđariju dobrega Mikačića.

Ma uz sve lipo uvik jema i čagod ća ni lipo, pa ćemo o temu samo besidu , da se ne ponovi. More bit će nikor proštit i postat boji, a mi ćemo sve grubo zaudobit.

Jerbo nima ništa lipjega i većega na svitu od Dobrega i sigurni smo da ga ništa ne more pokvarit. Pa kako i more, kad je iz Neba arivalo. Pravi, pravcati Božji dar!

Evo jučerašnje štorije. Stojimo u Domaldovoj i gledamo, kako radnici penju poviše ulaza s jedne i s druge bande ulice, ploče s imenom firme BOKERIA. Uto doleti jedan, pari mi se dežurni kauboj, iako višje sliči na špiju i brzin grubin glason, bez pozdrava progovori nervožasto: Jemate li dozvolu!Jemate li dozvolu ! Pokažen mu na gazdu koji je baš prilazija, ma ovi pobigne. Ispričan to i okrenen se prema Pjaci, kad špija s niki petnaest metri, okrenija se prema nan i snima ploču koju ovi postavjadu.

Gospe moja, promislin, kako se zove ovo radno misto, kome ovi služi, ko ovaki svit plaća i nagrađuje o naši pinez? Nastavjan razgovor s gazdon, a on mi govori, da nikad u životu ni vidija tolikega zla i đeložije. Sve san dâ u ovo i još ću, oću da bude najboje, ovo je misto to zaslužilo , govori on i uvik ću tražit kvalitetu. Pravi čovik, mislin u sebi: Zna, more i oće!

Ma sad ja pitan jude koji poznajedu ovi dil o Splita, kako ovake špije ne projdu samo nikoliko metri daje, ton iston ulicon Cosmijevon, pa na kantunu vidu malu betulu, di čovik ne more proć, ako se drugi ne makne. Joščec malo daje u Kružićevoj ulici sa dvi strane sididu judi, ća se zovedu gosti i pasi i moraš i pitat, mogu li proć .

Naši su, dan - dva prin tega, stavili lipi bili stol isprid ulaza s vazon gladijola i menijon, jerbo, da svit zna ća je to, ća jema, u ća se pritvorija Mikačić. Ma za po ure je došla špija ovi put sa sinjalom komunalnega redara. Za pet minuti je to nikor prijavija i mora si maknit stol.

Svitu moj, kad se tako čovik ponaša, triba bi samo jedan radnik, ća bi odgovara judima ća je to sad, ća se tu radi, ća će to na kraju bit, more li se ulist... jerbo se to nidir ne vidi, nidir ne piše!!! A čovik sve platija, zaposlija i dvadeset radnika. To, ća triba čekat na karte, na svaku besidu to nikoga ni briga a tu se izgubi najviše vrimena. Ma ploče su se digle na jednu i drugu ulicu i sad znamo da je Mikačića ovi put naslidila Bokeria. Bravo!

A mi bi u Europu, niki i jesmo, ma niki nisu njanci za županiju, a vidimo ni za Grad.

Naš Čovik je pripozna prostor, položaj, trgovinu koja to višje nikad ne će bit, zajubjen u ovo, uletija je sritan ka dite. Cila mu fameja radi na temu i svaka in čast.

Špijama i oniman koje su i izabrali misto je u retajima društva koje se još ni očistilo. To je uvik bila posebna raca svita, rekli bi mi, "šporka". Oni nastavjadu Zlo, njiman ni triba znat govorit, ništa ne tribaju znat, samo lentravat, trkat i nosit noticije. Nered po ulican svake vrste ka da nikor ne vidi, svak more činit ća ga voja, nima kazne ni redara. Sve se izvrnilo naopako. Aj ća!Pa sad ti živi!

Ma mi ćemo ostat isti, nikor nas ne će kupit ni s nan trgovat. Triba radit, a to ni baš lako, ma mi drugovačije ne moremo. Jerbo i rad i voja su obitejski geni, pa svitu moj, ne obadajimo nikoga. Ne dajmo in svoje vrime. Dobro je uvik dobro došlo, grubo ne ćemo slušat. Zbogon in!

26.7.14.

Gospe moja! Ća se triba dogodit, pa da se prominimo, popravimo? Poplave? Potresi? Nevere? - ma pari mi se da ni to ništa ne piza prema zloći koja se na sve načine oće uvalit meju nas.

Šporkica o susistva, zloća, sebejubje, rušilaštvo.

Ovi put besida je o kantan za škovace. Najprin su to bile zelene kante na stalak koji je postavjala naša dobra "Čistoća", čistila i je liti i po nikoliko puti na dan. Ondac su usavršavali posal i u staroj jezgri počeli stavjat lipe kamene zdile za škovace, koje su na vrju imale od inoxa i za udunit španjulet. Brže boje smo i to doveli u stanje srama. Ma postavila i je "Čistoća" i mi o temu nismo jemali ća za mislit. Jednu, ondac zelenu kantu Služba je stavila na kantun susidne kuće uz Karioku, nekadašnjeg fotografa koji je tu bija unajmija prostor. Ma gazdarici o kuće i fotografu je kanta smetala, pa su lipo jeno rano jutro doveli nike jude, koji su brže-boje dežvidali i primistili je na kantun naše kuće, bez ikoga pitat, ni vlasnika "Čistoću", ni nas. Nismo se kontraštavali i u ime dobri odnosa pritrpili smo samovoju.

A ondac je doša jučerašnji dan, 25.07.2014., kad su arivali radnici "Čistoće" maknit kantu s našeg kantuna i odnit je ća, jer za koji dan će tu stat štekat, odobren od službi Grada. Nastala je strka, ćakule, pritilo se, ronjalo. Ma, Čistoća je primistila i kamenu zdilu za škovace koja je stala na kantunu ulice i stavila je na misto di je odredila prin puno godin. Tek onda se skupija svit o dvi kuće i dućani. Sto zašto, sto pitanja, pritilo se, ćakulalo se i dogovaralo. Svaki je jema čagod za reć. I reka bi čovik, dobro su se ispraznili i sad će bit mir.

Ma jutros u 6,10 uri došla su dvojica s malin koliciman i jednon velikon plavon naylon vrićon. Jedan oko 55 i drugi do 3o godin, dežvidali su kamenu zdilu za škovace, strpali je u vriću, dobro je pokrili, popeli je na kolica i otišli prez beside. Jedna od oni ća je jučer s drugin tražila pravicu sa ponistre je rekla : To je krađa. Ma zna ona dobro ko je to organizira, ko napravija. Nima višje ni kante o škovac ni kamene zdile. Nikor je proša i na naš kantun o kuće je ostavija veliku crnu vriću punu škovaca. Naručeno-učinjeno. Svi kuntenti.

Napisala san e - reklamaciju "Čistoći" i to je sve.

Bila je to akcija : Šoto kuco!

Razgovaran s prijatejen iz Rima i pričan mu štoriju, a on mi govori da to ni ništa, da, ka ća ovde skidaju kante o škovac, kod nji skidaju glave. Jemamo tako naručiteja, izvršiteja i onega koji trpi šćetu.

Sram nas bilo! I jopet je osta žal.

Je, da je bilo malo gorko u duši, ma sve je to pasalo, kad se povišje ulaza popela ploča Bokerie, a u Cosmijevoj i Domaldovoj arivalo osan smišnih stolova sa cvićen, ća oće reć, da je ariva i štekat. Subotnja večer je bila puna mlajarije, lipote i šušura.

Oni ća se tribadu popravit, sve su to kurjožasto ćirili sa svojih ponistra. More bit in triba vrimena da upoznadu Dobro, a mi ćemo zaudobit sve ća ni bilo kako triba.

U Bokeriji posal kuri i to je cukar koji tira svako zlo od sebe i žalu višje nima mista. U to ime sviman nazivjen: Živi, zdravi i veseli bili!

U Splitu, 26.srpnja 2014.