Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

čovik i ono drugo
Image 
 
Na dane bi čovik mora letit da bi priskočija šporkicu, ne samo onu po tleju vengo i onu, još grubju, koju ka da nima ko bi je opra i očistija: šporkicu u namin.
Morebit da je ovo bija dan kad smo tribali ostat kući a ne afanavat prid nevojan.

Kraj stare Prime jema nikoliko klupic, na kojin svit sidi i čeka, sa spizon i boršan dok dojde autobus. Do kanta o' škovac jema još dvi-tri, a povrj nji, ka veli razvučeni kapelin, splele se smokvine grane s kaparan, nagnile se iz Jelaskina đardina i napravile lad. Tu se svi guraju uvatit bokun mista, najskoli muški.
 
Image 
 
Prin malo vrimena tu bi dolazila i jedna starica s vrićicon i botijon. Pomalo bi pila i dozivjala. Oko nje bi se skupija kurjožasti svit, a ona i je zabavjala. Kad bi se umorila, pružila bi se priko klupice i zadrimala. Bilo bi to u doba obida, kad bi klupice bile prazne.
Ne vidin je višje. Morebit da je ovi put zapravo zadrimala.
U nediju jopet prolazin tin puten. Meju muškin na klupican, stoji jedna ženica. Posli mise u Gospe o' Zdravja, čeka autobus. I nju je dopa bokunić lada. I ne samo to.
Pari mi se da je bila rič o zločincin. Svi su govorili u isto vrime i vikali. Najjači, najglasniji se isprsija i diga šćap u arju i reka: - Ja ću van reć ko je najveći zločinac. Ja znan. - Svi su stali i čekali šta čedu čut. Kad su svi umukli, on, u velen zanosu zaviče: - Najveći zločinac je Bog! -
Morebit da se kumpanji na klupici puno i ne razlikuju? Morebit da su tu zajedno samo radi lada, ali svi su ostali incukani. Ne mora bit da su s Bogon u dobre, ma in ne smeta.
Žena koja je tu čekala autobus, urtana, rekla je: - Ajme meni, ma ča govorite? Da Bog zločinac? U ime Isusovo! Ovo nisan nikad čula. Kako vas ni straj o' Boga? -
Nastavila san put. Glavon mi letidu pitanja, jedno za drugin. ča se to dogodilo čoviku? Joli velo sunce, zvizdan? ča mu se to pomišalo, u ča se pritvorija? Di je to čuja, di naučija? Je li to čovik joli prisvučeni đaval?


Mislila san o ten cili dan. Ondac san navečer, poslin mise u isusovaca, s rodicon sila na bibitu. Još ni bilo mlogo svita, ali za velu nevoju, omar je iza našega stola sidilo, pari mi se, dvoje-troje judi, meju njiman i jedna ženskica. Jedan od njizi ni fermava arleukat. Gospe moja, ča je ovo danas? ča je oven svitu oko nas? Najprin je čapa konobora, da odakle je. Kad je on reka da je iz Ercegovine, poludija je. Govorija je da i vaja sve pobit, da ji nima, da in triba sime iskopat… Judi moji, ovo malo svita uokolo umuklo od muke, ostali smo ka zarobjeni. čovik je pijan, napada sve, svakega, priti. Nima sile koja će ga slomit. Koje beštimje, koje kletve! Na ovon mirnon mistu, ka da je zapalija lomaču. Nikor ni rič ni izustija, bili smo kuntenti da nan ni doletila koja čaša. Pijani, raspamećeni čovik je po sata vlada s ovo bokun mista, pritija i sve nas umrta.
Di su čuvari reda? Nima i. Iston je batilo sedam. ča će bit do ponoća?


Prin niki dan, jedan je diškul, usrid bila dana, uvatija mladi par, nike strance, dogura i' i utira u trafiku, naručija sve ča mu je falilo, učinija i da platidu konto, a onda i je potira iz trafike i prisilija da trčidu. Bidni, uvatili su se za ruke i, ka strila, letili su niz ulicu, prema Pjaci. A on je sta, gleda i' i junači se prid jud'man koji su onod prolazili.
Bilo je tri ure popodne. ča je ovo? Di smo arivali?


Na jednen psihijatrijskon odilu, u tri posteje, trojica mladaca. Jedan cilo vrime zapovida: - Šmrči, šmrči! -. Drugi se jedva probudija od Hari Hrišne, izlapija je. Ne zna za se, a treći zapovida materi, koja je došla u vižitu: - ča je? Jesi li obećala kupit auto? Pa, ča si učinila? Ništa. Jesan li ti reka da motor ne ću vozit zimi? Rekla si da moraš vazest kredit. A ča si ti učinila? Ništa. Pa, ča si ondac došla? Nimamo višje ča govorit. -
Jema još jedna posteja. Zavezani se mladić ne budi. čača mu jednon rukon pokrija čelo a drugon je uvatija njegovu ruku i drži je. Vidi se čačina škina i cilo tilo kako drče o' plača, koji nikor ne more čut.
Di su falili? ča su zaudobili? ča i je toliko išempjalo da nisu vidili kako in dite, tu, isprid nosa, gre u propast. Mijun pitanja vrti se u čačinoj glavi.
Dižgracija.


Svitu moj! Život je da se živi, kako užaju reć, punin plućin. Je, tako je.
Ma ja bi volila da nikor ne dojde do policije i psihijatrije, jer kad se dojde do njizi, ondac svit zna reć da je vrag odnija sve. Oće reć da je ondac kasno i da je teško pomoć.
Znan da danas ne bi bilo lako pomoć onen muzuviru ča je reka onako grubo o Bogu, ni onen ča je napravija oniki nered, arlečuć i beštimjajuć na sve živo, vriđajuć maleg Ercegovca, a da ne spominjen one bidne na duševnon odilu u ošpidalu. Divjanje i arčenje ni se dogodilo priko noći. Mlogo je to duralo. Pari da je fameja gluva, društvo mutavo i sve je išlo u vitar.
Judi su jopet zaboravili na vrime, utrnija se razgovor meju sviton. Nesrića se razbižala, vrime pobiglo.
U mobitel s porukon mo'š poslat iston napravjen litrat, ne samo da ne tribaš višje govorit i trošit riči, vengo se višje ne tribaš njanci vidit. Eto ti napridka!
čovik se more rodit bez prsta oli s nikon drugon manon. Ma, svaki se rodi s dušon. Ona je najvridnije ča čovik jema. Nju triba ašištit, teplit je, prinašat jon dobro i zalivat je da ne uvene. Triba je čuvat ka da je o' cakla.
Ma, i za dušu triba vrimena, mlogo vrimena, koje će jon dat najprin čača i mater, ondac i svi drugi, ako se ne inkantaju u niko drugo, novo i meni nepoznato bogastvo.

Split, 26. lipnja 2007. god.
Image