Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Još je'na besida o Anti
 Image
Misec je kolovoz. Odmori su. Najgore je vrime za ulist u ošpidal. Antinin očin triba najbržja pomoć.
    Ona je dogovorila vižitu u privatneg likara. Ma, na dan vižite, javjadu jon da se dotoreša razbolila i da dojde za dva dana.   
    Ni to bilo lako. Tribalo je s Ante skinit čistu robu i odnit je sa sebon da je ne šporka. Ko će dat drugu? Nima se vrimena ni pinez. Triba i druge pogledat, pomoć jin. Za Antu triba vrimena, ka za dite.
 
Image 

    Kad je doša dan o' vižite, primi i' dotoreša. Vižita Antu i reče da triba omar u ošpidal. Ka, odlipila se retina. Iza je niki mijur. To triba omar operirat, nima čekanja. Ako mogu ovod, ako ne, ondac va'ja partit u Zagreb.
    Kad je ona tila platit, dotoreša ni tila vazest ni cente. - A ko će van platit ča činite za ovu sirotinju?  Avižajte me da znan ča su odlučili ovi u Splitu. -
    U ošpidalu su čekali cilo popodne, da se najdu 'pravi' likari, da ga pogledaju i da odlučidu. Finalmente su odlučili. Ante mora omar u Zagreb.
    Ogladnili, ka dva pasa, kupili su na kiosku dva sendviča i bibitu.
  Ona mu je kupila još nike robe, ma ne postole, jerbo su Antine noge to'ko betežne i natečene, da ne more ništa stavit na njizi vengo samo nesriknje japanke.
    Okupan je, čist, privijeni' nog. Sa svin kartan za bolnicu, ujutro je, u šes' uri, uša u tonobil Hitne pomoći i partija u Zagreb. U je'noj vrićici je jema zamotane gaze i sve ča triba za privijanje a u drugoj četiri sendviča, litru i po  soka, i bočicu o' po litre donata, u koju mu je ulila crne kave. Ništa ni zaboravila.
 
Image 

    Ko će Te sad gledat i redit, moj Ante? Ko će pospremat za Tebon?
    - Ne boj se! More bit da 'š moć vidit na jedno joko!? Kad se vratiš, bi' ćeš u domu, di će  pazit na Te, di 'š jemat ča Ti triba. Ovi poslidnji dil o' vrimena vele je piza i višje nisi moga durat ovaki. Bi' će Ti bo'je, ako'š bit dobar! -
    Oko jedanajs' uri, ona je nazvala vozača i pitala ga, kako je Ante, je li miran i dokle su arivali. Vozač je reka da je Ante miran, da su kraj Karlovca. Još ima malo. Pozdravila ga je.
    E, moj Ante i to si doživija da nikor pita za Te, da misli na Te, da Te pozdravi, da za Te moli... Vidiš li da nisi sam na svitu?
    Kad je, prin niko vrime, uginija Antin pas u staroj poltroni, doša je Cijan dezinfetat kamaru i odnija ga.
    U kamari su ostali još dva lutalice, prez inidirica. Tu su s Anton ležali, pili, triznili se, u šporkiži i neredu.
    Ma, ka da su i oni slutili zlo? U poslidnje su vrime bili šerjasti i trizni, nisu pili ni izlazili. Stali su kraj Ante, ka pravi prijate'ji.
    Jutros, kad je Ante partija u zagrebaški ošpidal, pazikuća je javila policiji. Oni će arivat i zakrakunat Antinu kamaru. Ondac će i ove dvi dižgracje jopet ostat na ulicu.
    Iako to nikor ne vidi, a ne će, jer nan ni drago gledat grube stvari, oni će se vratit u stari pakal. Kako se za to uvik najde škuža, ovi će put to bit zarad tuge, ča i' je Ante ostavija i ča su ostali na ulici, prez kamare.
    Sad more arivat 'francuzica'? Ne triba ništa radit, ne triba pomoć ni muči' se.
Nima višje Ante u kamari. Triba samo prominit bravu.
    Ona more poć vazest bicikletu, koju je jutros zavezala za je'nu prizemnu ponistru. Posal na Antinon indiricu je gotov. More vozit da'je.
    Sto se puti pitan: - Zašto ovo pišen? Za koga? Ko će to proštit, čut? Jema li sirotinja koristi od tega? Nima? -
    Ondac se jopet sitin Bile kronike, ča je napisa umirov'jeni karlovački župnik, o kojen san već pisala. Sitin se i dobrega p. Stjepana Kuzmića, koji je o njen lipo govorija i koji nan je sviman priporučija da pišemo ako vidimo da nikor čini dobro, najskoli da je pomoga sirotinji koja ne more uzvratit. Jer će svit mislit da je oko nas sve samo crno a nije!
    Znan ja da ne će ovi naslovi u foje. Bože prosti! Tamo će pisat da je studentica glume pala na provi i dobila potres mozga. Ma, ne zato ča je pala, ča je boli, ča ne će nastupit u pri'stavi, vengo radi tega jer je ničija ćer, pa ondac triba napisat svaku ča se dogodi u fameji da pape bude kuntenat.
    Eto na! Ma, ča je to? Di smo? ča nas jošćec čeka? Doklen moremo ovako?
    Ja isto mislin da triba napisat i spomenit se ovi' koje nikor ne će vidit, dat in, napravit in i pomoć in, čut da in je pinku bo'je, vengo je bilo, da je nikor pripozna nji'ovu nevo'ju.
    Ako intran na nju i dan jon ruku, bit će čoviku lagnje a Bogu milo.
    Naš je Ante ariva u  Zagreb, sam, s dviman vrićican i našon molitvon.
    Dr'š se, Ante!
   A ondac, večeras, ka grom iz vedra neba. Ona jav'ja da je Ante jopet u tonobilu Hitne pomoći, da ga vračadu nazad, da ga tribaju najprin vižitat u splisken ošpidalu, a potla s nalazin, triba doć u zagrebaški ošpidal.
    Srića i Bog, pa policjoti nisu zakrakunali kamaru. Unutra je našla stare lutalice. Donila je tečicu juve i spizu za Antu i rekla jin da ga čekadu i da mu pomognu.
    Lipo je rekla privatna dotoreša da je mislila da će Antu fermat u našen ošpidalu i napravit mu ča triba prin Zagreba. Ma, o' tega ni ništa bilo.
    Vidiš li moj Ante kako je grubo kad nisu navikli na Te, kad Te ne poznajedu, kad si ničiji?
    Tako je hitni slučaj, za nikoliko sati, posta vela poteškoća.
    A, mi smo se veselili Antinon ozdrav'jenju…
    Samo Bog zna oćemo li uspit spasit Antin vid i jema li još vrimena za to?
    Sveta Luce, moli za nj!

 
Split, 6. kolovoza 2007. god.
Image