Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Konačišće juskosti

Image

    Bija je petak. Ujutro smo se rano uputili u istočni dil grada, di smo našli malu kuću, na kojon se proširiva krov, ča oće reć' da se kuća širi i reste i da će zamalo vrimena jemat višje kamara i posteja. Matuni na sivernon dilu o' kuće sinjal su da se još gradi.
    Ma, mi smo arivali u vižite.
 
Image 

    Na ulazu stoji kip Kra'jice mira, a bokun da'je reste cviće. Jema i suncokreti. Još da'je je ošišana zelena trava. Na njon je nikoliko ukrasi o' kamena. S jedne i druge bande o' šentade, stoji po jedan patu'jak.
    Bogumila se nadvila priko ograde i reste da'je uzgor, u arju, ka veli lipi suncobran. Na kraju je stol s katrigan', za kojin ćemo sist kad obajdemo ovu malešnu kuću.
    Pari ka da će dica navalit iz kuće i počet se va'jat po travi, zaigrat na balun oli na vatalo.
    Ma, tote nima dice. Ovo pari je'na malo veća fameja starega i betežnega  svita. Nikoliko i' leži i ne moredu odit, a drugi se libidu, viridu ko je doša u vižite. Šetaju, od kamare do kamare, obilazidu suside.
    Nasrid je ka mali tinel s lipon  Poslidnjon večeron na zidu. Tu je Jela već čapala misto i sa šugamanom, s češjon i nožican u rukan, čeka na red za šišanje.
    Dvi-tri su staričice izašle i čakulaju na šentadi. Kameni patu'jci ka da i' pazidu.
 
Image 

    Mala izglancana kužina je na kraju 'odnika, a u kapeli se stisnila sestrinska  i kancelarijska potribica sa stolon, računalon i likarijan'. Jedan će dan bit bo'je i drugovačije. Bit će višje mista.
    Lipo je vidit da je najprin napravjeno sve ča triba za stare stanare i da su oni na prvon mistu. Drugo će se pomalo dodat.
    Lipu malu kuću vodi i održaje 'jubav brata s dviman rojenin sestrican, od koji' je jedna medicinska sestra.
    Jedanput in' je Bog mlogo pomoga i spasija i'. Sad mu oni uzvraćadu, dajuć starin i betežnin svu svoju forcu, dare i 'jubav.
    Tote nima beštimja. Ne smi se beštimat. To je jedina zapovist. Ma, kad se to i dogodi, 'prikršitej' ostane sam, nikor ga ne obadaje i projde ka da ni sagrišija.
    U kamaran su po dva čovika oli dvi ženskice.
   Bože moj, svin se bilo drago litratat. Nika se staričica došla žalit da san je 'priskočila'. Skinila je šudar, namistila se, ka na starin litratin i nasmijala se. Lipo je ispala. Proprio za sićanje.
    Obilazeć i', arivala san do kamare, u kojon je odnedavna i naš Ante, o kojen san napisala višje crtic'. Sidi poluležeć', gleda prid sebon, ma ne vidi.
    Voditej mu je donija radio, pa sluša. čist je i miran. Tila san čut ča misli, kako mu je tote…
    Drago mi je bilo čut da je zadovo'jan, da čeka ličenje, ma i njemu je bilo drago čut da
mislimo na nj', da je notan za ošpidal i da će to već bit za koji dan. Bilo mu je pinku težje razumit da se ne more višje vratit u onu šporku i zapušćenu bužu, jer se za njegovo zdrav'je triba borit svaki dan.
    Mora je doznat da višje ne će bit šesto kunic pomoći, koju je prima svaki misec za život, ma, da će zato socijala plaćat mlogo višje o' tega za njegov boravak u ovon malešnoj kući, njegovo ličenje i sve ča bude tribovalo.
 
Image 
 
    U znak da smo se dobro razumili, dali smo jedno drugon ruku, a ondac je u kamaru ulizla i ona koja ga je našla i sve ga ovo vrime pripravjala i dogovarala pomoć za nj'.
    Ajme meni, lipega li susreta i sriće kad je čuja i pripozna njezin glas. Sve je postalo bo'je, lipše i teplije.
    Asti sto! Ni da i ja ne znan tako, ma tribalo je prin svega dat bokunić ozbi'jniji timbar našen razgovoru, da Anti dojde do glave da višje ništa ne će bit ka ča je prin bilo.
    U ošpidalu su i ovi put intrali na jude kakve smo nikidan nazvali braćon i sestran, jer su tak'i, jer in se još ni pokvarilo srce. Znan ja da i' još jema. Bogu fala! Smili in se na sirotinju i 'jude koji žividu sami i nimaju čovika uza se. Inšoma i oni se susritnu s judin koji to radidu sa srcen. Pa, kad i' Bog spoji, nima ko će i' odbit ko in ne će napravit, najskoli ko će i' pokolebat u nji'ovin trudiman…
    Ante je za'nji put falija. Kad je triba uć u ošpidal, kad su 'brat' i 'sestra' sve dogovorili da ga primidu, on se ukočenija i ni otija ić. Ona je znala da je sutradan jema pošćjer donit šesto kunic socijalne pomoći i da Ante ne će ostat prez nji', da i' oće sam vazest i pofrajat. Nima te sile koja bi Antu bila makla.
    Večeras je drugovačije. Ante dolazi iz malešne kuće i jopet će ga niki 'brat' i nika 'sestra' primit u ošpidal. Sutra počinje ličenje nog', a kad to bude gotovo gre treći put u Zagreb. Ma, ovi put će bit sve kako triba i virujemo da će likari učinit sve da spasidu Antin vid.
    Triba reć kad ne vaja, ma ne samo radi tega da se šporka čovika oli službu, vengo da kažemo da u posal koji radimo s judin triba dodat kućarin dobre voje i jubavi. Kad va'ja, kad čovik napravi čagod drugen čoviku, ju'ski i pošteno, po Božju, triba još višje reć. Neka svit čuje za dobro, neka zna da ga jema i da o sviman nan zavisi ol' će ga bit višje ol' manje, oli ga ne će nikako bit. 
    Jesmo li mi na svon mistu? Živimo li kako Bog zapovida? ča činimo kad vidimo siromaja?     Navalimo li na nj grubin besidan i uvridan?
    Mislin da smo krivi i ondac kad jin ne virujemo i ondac kad nas 'privaridu', kad izventaju da nimaju, da su gladni.
    Zašto? Zato jer nismo na svon mistu, jer nan je svejedno ča je a ča nije. Da se drugovačije ponašamo, mogli bi in' pomoć.
    Doša je niki novi 'siromaj', sija po tleju, dežvida protezu i stavija je isprid sebe. Prosi.
Ondac doznan da jema tonobil, ne niku kantu, i da ga je ostavija na parkirališću. Kad uprosi, stavit će nožnu protezu i odvest se da'je, ne znan di?
    Jedan drugi je zavrnija nogavicu, pod kojon se crni potkoljenica, zagrata je šporkon rukon i otvorija ranu. Ovo je već drugi koji na isti način otvara ranu na nogan. Prez riči je ispružija ruku i prosi. Mlad čovik. Triba poć u likara i ličit se. Ovako će brzo ostat prez noge. Zašto prosi? Triba mu za drogu. To ne more dobit prez pinez.
    Jesmo li, zapravo, na svon mistu? Radimo li svako svoj posal kako triba, oli ka makako po vitru, okrićemo glavu o' nevoje, vidimo je i ne vidimo, jer ni naša, jer nas se ne tiče?
    Triba mlogo vrimena za pomoć samo jednen o' nji'. Ma, isplati se. Jedan prosjak manje, jedan bolesnik manje, je'no malo dilo višje.
    Kad projden ulicon, vidin da nima višje Ante, ma znan da je u dobrin rukan i da višje nikad ne će bit gladan ni gol, da će sličit na čovika i da će nikor mislit na nj.
    Pa, ča ja oću? Otila bi da se to dogodi i drugin, da ispraznimo i očistimo ulice o' siromaja da i nji' sklonimo i pružimo jin ono najmanje ča čovik more.
    Da je barenko u nan mrvu jubavi višje za onega drugega.
    Je'na zraka svitlosti i nade dotakla nas je u onoj malešnoj kući kad je voditej reka da bi otija, na niki način, spasit ove siromaje i prosjake, očistit ulice o' te nevo'je i žalosti. Pomoć jin. Reka je da ga ta misal nepristano prati.
    Lipo je to čut, o' ten znat, lipo je o ten govorit. More bit da nas, jednega dana, bude višje istomisleći', koji će i nad ovakin sviton moć prostrit krov i konačišće juskosti. More bit?!


Split, 6. rujna 2007. god.
Image