Čovjek
Hrvatska garda
Pasija
Pred Tobom pognuta
Vrijeme kušnje
Zora
Butigjeri i zanaćije
Pusti politiku
Dar - Gotovini na dar
Nehotični susret
Vrijeme je prijetnja i dar
Sv.Duje - Sudamja
Bleiburg 1945-2006
Na zebri života
Gospa, Drezden i Hrvatska
Ti i vrijeme ili...
Bože!
Ante Aničić
Hvala, Oče!
U zoru
Kukolj
Zlo
Oče!
KRUH
Slika ljubavi
Patnik
Snaga odozgor
Tajna
Patnja
Kao krv
I u momu srcu Vukovar svijetli
Vjera i život
Bog u momu srcu
Neka bude volja Tvoja
Moja Srećica
MOLITVA
SRETAN BOŽIć I NOVA GODINA!
Uboštvo
Prema Tebi
SVETA TRI KRALJA
Moj teret
Kukolj u meni
Savjest
Moj susret i dodir
Moja poslijepodnevna molitva
Obrazine i mudrost
Ti, vrijeme i ja
Milosrdni Oče!
Dobro
Perivoj
Evo čovjeka
Zemno
Riječ
Cvjetnica i moje vrijeme
O Tebi i životu
Svjetlo svakomu
Do Tvoga dolaska
Martina
Ti i zagonetka vremena
Molitva za malo vremena
Moja slaba rič
Vječni Bože!
Molitva za Božju paćenicu
Bez svežanjâ
čovjek bez Tebe
Što su ljudi ljudima
Vrime prin sna
čovik i ono drugo
Život i njegova skula
Zamotana istina
Potrošeni lapiš
Samo besida
Puti
Mirakul
Poza nan
Fala, Bože!
Mižerja
Sumnjivo dobro
Ulizla dobrota
Da Njega nima?
Uzor dobrote i juskosti
Zauvijek
Još je'na besida o Anti
Ulizla dobrota (kraj)
Nađena jubav
Duša i njezina cina
Božji udio
časna rič čovik
Vrime i njegova duša
Riči ka zagr'jaj
čoviku brat i sestra
Konačišće juskosti
Prinosnice molitvic'
Život žu'ja
Ukradeni mir
Pravi dotur
Drugovačiji
Okjučano srce
Jubav je najjača
Dobro II.
Tajna
Drugovačije vrime
Pomišani
Bogastvo iznutra
čovikova cina
Stara tavaja
Božansko
Bogatstvo vremena
Jedan brat
Moja Vice
Bijela vreća mandarina
Goluzasti
Izbori
Milost mudrosti siromaštva
Blizu kraja
Izdisaj
Treća meštrovica
Najdražja bičikleta
Stari prijate\'ji
Karitas zauvijek
Zorom k Zornici
Dođi Spasitelju!
Ljubav bez popusta
Dobro ide dalje
Tijek vremena
Sveta obitelj kao čežnja
Odsjaj svjetla Djeteta
Samica
U Tvoje ruke
Isuse!
Istočene snage
Samo On
Gotičari
Svijećnica
Baštinici Blaženstava
Izgubljena mjera
Muka je
Pod ruku, dobrota i poslušnost
U smiraj
Dobra majka Barica
U SVJETLOSTI
Kaplja sućuti
Meleme uskrsnuli!
VELIKI čETVRTAK
Joči u joči
Ako se Bogu svidi
Uz Božju pomoć
Srce Isusovo!
Od dobra prihvaćena
Barba Mate
Duhovi
Tijek
Utočište
Kad zataji srce
Ka da nije ništa
Breme
Imendan
S mukom
Judi iz škatule
Stara barka
Tek dašak
Bez riječi
Karika
Bez težine
Nježnost Očeva
Bez svog smisla
Draga moja!
Dobro
... za malo topline
Izopćenik
Ljubav
Samo ljubav
U vremenu
Oče naš
Hvala Ti Oče!
Licenca
Vištaćenje kroz ponistru
Vjera očeva
Zašto?
Jugo
Prijatelj vrijeme
Nagovaraj me na dobro
Ti moj si Spasitelj
Prva nedjelja došašća
Ostavih krpe
Sva Tvoja
Te Deum
Bogu hvala!
Tvoja riječ
Tvoje Srce
Oči ljubavi u žbunju života
Neobičan čovjek
Bože Oče, Sine, Duše Sveti
Najljepše dobro jutro
Za oblakom
Oči duše
Kad ljubavi se razlog traži
Nemoj u korizmu sam...
Vrati me iz pustinje
Srce na propuhu
Ti nas u sebi sjedini
Marijanu primi Dobrota
Koga ljubim?
Ogroman paket
ŠTAMBILJ
čuvari Isusova greba
čežnja
Jopet Dobro
Liječniku duše duhovne
Gubitnik bez ljubavi
Patnja naroda
Spasitelju moj!
Ako Njega izaberemo
Prez beside
Virujte, jema je...
Ka na kukalo
U duši mojoj razapet
Svaki u svojoj dubini
Predan postade suputnik boli
Sve u sebi
Ispočetka
Bez vremena za bol
Predizborno
Život ispočetka
Presvučen Isus
Je li lošije?
Jednaka među jednakima
Otvorene oči i uši
Na putu
Po muci do sklada
Kad se mjerica napuni Dobrotom
Triba da\'je
Vrijeme preostalo
Bolesničko hodočašće ljubavi
LJUBAVLJU NOVI LJUDI POSTADOŠE
LJUDI SE GUBE ALI I NALAZE – SVUGDJE IH IMA
Spliska zapadna riva
Lipi moj Sveti Duje!
26.8.2013.
Svemu otvoreni
Kad izajdeš i jopet se vratiš u se
Sirotinja razna
Sinjali
Besida
5.3.14. Čista srida – Pepelnica
Sv. Josip
HVIDRA
BOKERIA ZAUVIK
Kao izgubljeni

Stari prijate'ji

Image

Pere i Bepo su stari prijateji. I ne samo stari prijate'ji vengo i stari 'judi. Pero jema priko devedese' godin, a Bepo je navršija sto dvi. Obojica su udovci, ma Bepo jema fameju koja ga pazi, obajde ga, kupi mu i donese ča mu triba.
Pere živi sam. Ovod nima nikoga. ćer s famejon živi vanka. Zapravo, Pere jema ovod ro'jake, ma oni su se largali o' njega zaradi berekinadi koje in zna učinit. On je uvik bija vesel i volija se u svakega intrigavat.
Svaki o' nji', za se govori, da je bija inžinjer. Pere kaže za Bepa: - Ma koji inžinjer? On je naviga, radija na brodin, ni on vidija inžinjera.
 
 
Image 

Bepo kaže: - Ma ja van se čudin koga slušate. On inžinjer? Ma ča govorite? Je, radija je u škveru, ma ne ćete nikad doznat ča je zapravo radija. Mi pare, da je špijava i utirava se. -
- Ajmo ča! Ne ćemo višje s van čakulat, kad nimate lipje riči jedan za drugega. -
Nikad nisan vidila tak'e prijate'je. Ja san mislila da je u vaše vrime višje pizalo prijate'jsvo. I je, a mi smo mi danas ovod nabasali.
Sad na zalazu, kad svaki čas nikor o' nji' more izreć zanju rič i zaklopit oči, kontraštaju se ka da jemadu dvajs godin.
 
Image 

Pero bi samo vijađa. Još je lani bija u Amerike. Sićan se kad je nazva iz Amerike. Gospe moja! ča se sad dogodilo, pomislili smo. A kad tamo, Pere nas pita, je li bo'je da iz Amerike najprin dojde u Split pa potla tega gre malo u vižite kod rodice na škoj, ol' da najprin gre na škoj, pa potla u Split? Majko moja, ka da će ga reoplan spustit na škoj? Ko će višje fermat oti motor o' priše?
Ne svi, ma niki svit, u tin godinan višje nikoga ne obadaje. Pere živi ka čovik koji nima nikoga. Sam odlučije i čini ča ga voja, pa ako falije nikome ništa.
Još san radila kad je umrila Perina žena. Dan potla sprovoda Pere je doša na čakulu. Pitala san ga triba li pomoć, spizu, jema li čagod za jist, kako će se sad ranit? On je skočija na noge, sa ščapon u ruke i pofalija se, da jema punu ledaru punjeni' paprik. - Asti sto! Da znate za koliko dan i' jeman? Spremjene su po dvi. Je'na je bila za nju, druga za me, a sad ću lipo svaki dan pojist dvi paprike, bokun kruva, bukaricu crnega i Bog te veselija.
I ni prista šetat. Izajde u rano jutro, vazme sić i to oni o' zinka i na noge gre sve do grobja. Tamo se zabavi poslon. Uredi grob o' žene, promini vodu. Ma, čujen da je 'maka' vazu o' rodice i donija je na ženin grob, da primišća tuje cviće, pribire, izabire… Kad gre ča, dojde do njemačke parcele, ubere struk lavande, na drugo misto najde nikoliko cvitić o' kalumele i čagod trave i jopet se vraća na noge u grad. E, zaudobila san reć da je Pere bija i osta velik jubite'j prirode, da se cili život penja po brdin i planinan, pa ga liti još uvik viđan s planinarskin ščapon i u kratkin, kožnatin, tirolskin gaćan na tirake.
Prin godinu dan gren uz stari splitski perivoj prema kući Rismondo, di je s live bande bedem Contarini a podno njega šatori o' cinije robe. Gledan, uzvrtija se svit i gleda priko, uzgor. ča se dogodilo? Ferman se, gledan i ja, ma, ne vidin ništa. čujen da nikor govori da će doć vatrogasci. Asti sto! ča gori? Ondac se javi je'na ženskica i reče, da se gori na bedem uspeja jedan stari čovik i da se ne more skalat i sad ga smirijedu i vičedu mu da se strpi, da će arivat vatrogasci sa dugin skalan i spasit ga, za koji minut. Ma, on ni ima mira, uzmuva se tamo-amo, pa kako bi se pojavija i povirija na kraj o' bedema, ovi doli su afanavali i uzdisali. - Smiri se čoviče, koji te belaj popeja gori. Ol' nimaš ovod mista za odit? - dobacivali su nervožasto promatrači.
Pogodili ste. Bija je to naš planinar Pere.
Ima vrimena, kako je priča da mu ćer jema bolesnu kičmu i da bi otija, kad umre, ostavit jon ovi stan, jušto, kako jon odgovara. I ona je ostarila, pognila se i u njegovoj kužini je za nju sve previsoko. Kad je za'nji put vidija, dobro je zapametija, a ondac je u svojon kužini ispila noge o' stola, o' katrigi i drugi' dilov da jon bude sve po miri. Doklen će Pere još putovat vanka mirit ćer, doklen pilat i skračivat kužinu? Oće li čagod ostat pozan njega, samo Bog zna.
Da bi čagod zašpara Pere je otkaza telefon. ča će mu? Prin tega je ćeri javija broj od Bepa i reka jon da će svako popodne kod njega čekat da ga nazove.
Zima je. Zapuvala je bura i Pere se sitija da bi se moga pinku zgrijat kod Bepa. ča će trošit struju?
Ma Bepu je brzo škopjalo, višje mu se i ne sluša nikoga, najskoli Peru. - Moj čoviče, ti samo ča se nisi doselija ovod. Dosta mi te. Porebambija si. Nimaš mira Božjega u sebi. Meni to ne triba. Mo 'š umrit ovod svaki čas. ča ću s tebon, di ću. Oš' da te i pokopan? Ma nemoj! Nisan poludija. A mogu i ja umrit? A ča bi ti? Ti bi pobiga. Ne bi ni javija mojin. Nisi ti kriv. Tak'ega te Bog stvorija. Zato ćemo se sad dogovorit. čovik kad umre višje nima prijate'ja. Svak gre na svoje misto. Oš' ti oli ja prin partit to će Bog odlučit. Ma da 'š ti izletit iz moje kuće i to omar danas, to san ja odlučija. Mo 'š čekat da te ćer nazove, mogu jon i ja reć koju besidu o tebi. Odavde 'š nazvat poštu i reć da ti vratidu broj, pa zovi ćer, oli čekaj da ona tebe nazove. čini ča te vo'ja. Ovo je ultimo. Umorija si me svi' ovi' godin. Priselo mi prijate'jsvo s tebon. ča ja jeman o' tega? Pa da si i inženjer, ča nisi, ne bi te višje trpija. -
Tako su se Bepo i Pere poslin toliko godin rastali. Svak za se, na svoju bandu.
Brojin koliko bi godin mogla jemat Perina ćer. More bit sedandese' i još koju. Pa ča ne dojde prije vengo Pere skrati kužinu do tleja? Bi' će i ona jema fameju, dicu, unučad. Ko zna?
Inšoma, kako je da je, Pere dobiva obid iz Doma, jema di stat, dok je ovaki, in gamba. Kad ne bude višje moga, uvik će mu nikor dat ruku.
A more bit nas vicasti Pere sve privari i na prišu, ka tič, parti i našu štoriju ferma zauvik.


Split, 15. prosinca 2007. god.
Image