STARI ALBUN - Stranica 1 

(Pripovjedač dotrči, gleda oko sebe, da bude siguran da ga nitko ne vidi, nagnut, s prstom na ustima.)

Pripovjedač: - Psst! Mirita i' čut, dobrega Bepa i njegovu Maru, u vrimenu doklen zagropavaju i spremaju svoje živote da i' nevere ne rastavidu.
Skupa, Bože, daj in do kraja, pa di god Ti oćeš, samo i' ostavi skupa, u jubavi.

Mare: - Lipi moj Bepo, dobro san ti rekla. U vrime toliki' konfužjuni i pegula oko nas, triba izventat čagod, da nas pinku pridigne.
Pojdi u radionu, pospremi alat, zovi Tonća neka dojde, pa mu daj kjuče, neka i' vazme, kad more da čagod i on napravi, da to tako ne stoji.
Ti višje ne moreš.

Bepo: - Ne govori, Mare, tako, ka da srca nimaš. Znaš ti ća meni znači moja radiona i blanja od koje smo kruv jili.

Mare: - Bepo, znaš šta, ti 'š se meni smijat, ma ja san zaželila i donila naš stari, veli albun sa litratima o starega Splita iz naši mlaji dan.
Otrala san prašinu s njega i evo ga ovod. Neka nan služi ka niki naš, oću reć - puntamenat s vrimenon.
Ti 'š okrićat stranice i mi ćemo jidrit kroz vrime, samo nemoj brontulavat, jerbo kad smo dovde arivali, to će reć, da smo bokun i ostarili.

Bepo: - Ajde, Mare, neka bude po tvoju, samo da nas na oven „putu“ nikor ne prikida, njanci mobitel!
I još jednu: Ne gledaj na leroj, jer mi se pari da 'š omar uteć, oli ono još gore, da mi miriš vrime. Kad to vidin kod čovika, obajde me tuga. Pari mi, ka da se u isto vrime dogovorija sa više svita, pa za me nima vrimena.

Giuseppe Giordani: Caro mio ben

                                          Marija Bubić-Jaman

Mare: - Nakrivili smo se ka nasukani brod. Boli škina i ne moremo višje koliko bi otili. Tribamo pinku štivat stvari u red, moj Bepo!
Drugovačije je to bilo kad si bija mlaji, kad si ujutro bija marangun, a prid noć ribar.
Koliko si radija, Gospe moja, koliko si moga i jopet si jema vrimena za bacit koju, čagod ispripovidit, fermat jude oko sebe, onako kako si samo ti zna, a ondac bi te svi okolo slušali ka pravega pisnika. I jesi Bepo, ti si uvik bija i osta moj pisnik.
Ajme majko, Bepo moj lipi, ma sićaš li se, kad si ono na fešti o mora prid cilin sviton niku pismu o riban govorija. Znaš li je još, Bepo? Ajde, siti se!

Mare: - E, fala ti, moj dobri i lipi Bepo…

Bepo: - Bit će svega manje, Mare, pa i ribe, ma ostat će pisma. Sićaš li se kako san se uvik vrtija nidir oko klape, po kaletan, ispod Ure, u getu, Velom Varošu?

Kako je - da je, ma ja bi i sad jednu zapiva, pisma mi dojde ka likarija, ka da me u sve žice takne, omar mi je lagnje – zdrav san.
Ajde, oćemo li jednu?                  

Mare: - A oćemo, ako će nam 'ko pomoć.

Image

Stara kuća u Velom Varošu 

                            I.Tijardović: O kućo mala (Iz „Splitskog akvarela“)
                                                 Klapa Kamerlengo
 

Mare, dobro zapameti ovu pismu i riči, zapivat ćemo je i kad nas toka u dom, ako Bog da!

Mare: - Ajde, Bepo, nemoj tako, joščec me činiš zaplakat.

Nego, sićaš li se, Bepo, jemaš li ti u glavi litrat o' starega Lovreta, tamo di je samostan od onih sestric, zovedu i' franjevke? 

 

Image

 

Samostan Školskih sestara franjevaka prije gradnje Doma Lovret< Stari albun - Uvod  > Stari albun - Stranica 2